0945137315

  1. N

    Sổ tay về các môi chất lạnh

    Bài viết này gửi đến anh chị em sổ tay về các môi chất lạnh được sử dụng trong ngành điều hòa không khí, lạnh công nghiệp hiện nay. Link download: http://brisktopia.com/BAlq
Bên trên