0337999937

  1. Adonis17

    PHẦN MỀM CHẨN ĐOÁN DOOSAN DMS-5

    1. Phần mềm DMS-5 là gì? Doosan Data Monitoring System, gọi tắt là DMS là phần mềm chẩn đoán chuyên dụng dành cho máy xúc / xúc lật Doosan. Phần mềm giúp giao tiếp giữa máy tính và các hệ thống thủy lực (e-EPOS), ECU hoặc VCU trên máy Doosan, giúp người sử dụng có thể chẩn đoán, sửa chữa được...
Bên trên