Ý nghĩa của các con số trong part number của Yamaha

ot2
ot2
Bình luận: 1Lượt xem: 3,301

ot2

Tài xế O-H
Ý nghĩa của các con số trong part number của Yamaha :

Với part number dạng XXX-XXXXX-XX-XX
XXX-XXXXX-XX-XX
3 ký tự đầu là Model Code ( Mỗi sản phẩm Yamaha có 1 mã số duy nhất)

XXX-XXXXX-XX-XX
5 Ký tự sau là Basic Code, biểu thị cho bộ phận trên xe của phụ tùng đó.(Ví dụ: 11631 - piston; 11311 - cylinder etc.).

Nếu có chứ "W"ở ngay vị trí đầu tiên của chuỗi 5 ký tự này (000-W0000-00-00) cho biết phụ tùng theo xe sẽ khác so với phụ tùng thay thế.(Đoạn này dịch không sát nghĩa lắm nên có thể sai)

XXX-XXXXX-XX-XX
2 ký tự kế tiếp là Design Code (01 có nghĩa là bộ phận đã có 1 thay đổi trong thiết kế).

XXX-XXXXX-XX-XX
2 ký tự cuối cùng là Màu sắc.
Với mã part number dạng XXXXX-XXXXX-XX

Tất cả các phụ tùng này thuộc về phần cứng ( Chốt, vít, ốc,...), Tất cả đều bắt đầu = số "9" và kết thúc bằng "00"

Số thứ 2 và thứ 3 cho biết loại của ốc vít :
0 - 'nhiều loại'
1 - bulong, chốt định vị
2 - vít, đai ốc
3 - bạc đạn, ron, phốt dầu
4 - bugi
5 - bulong, đai ốc
6 - ISO bulong
7 - ISO vít và đai ốc
Ký tự thứ 4 và thứ 5 cho biết vật liệu của sản phẩm, bề mặt lúc hoàn thiện ( mạ crom,...)
Ký tự thứ 6 và thứ 7 cho biết đường kính ( Trong, ngoài) ví dụ 08 tức là cỡ M8.
Ký tự thứ 8,9,10 cho biết chiều dài
Một số loại điển hình

90105-XXXXX là Washer based bolts
90116-XXXXX là Studs
90401-XXXXX là Union bolts

Tìm kiếm và lược dịch bởi BatmanV - Biker Việt Nam
 

vvn56

Tài xế O-H
Ý nghĩa của các con số trong part number của Yamaha :

Với part number dạng XXX-XXXXX-XX-XX
XXX-XXXXX-XX-XX
3 ký tự đầu là Model Code ( Mỗi sản phẩm Yamaha có 1 mã số duy nhất)

XXX-XXXXX-XX-XX
5 Ký tự sau là Basic Code, biểu thị cho bộ phận trên xe của phụ tùng đó.(Ví dụ: 11631 - piston; 11311 - cylinder etc.).

Nếu có chứ "W"ở ngay vị trí đầu tiên của chuỗi 5 ký tự này (000-W0000-00-00) cho biết phụ tùng theo xe sẽ khác so với phụ tùng thay thế.(Đoạn này dịch không sát nghĩa lắm nên có thể sai)

XXX-XXXXX-XX-XX
2 ký tự kế tiếp là Design Code (01 có nghĩa là bộ phận đã có 1 thay đổi trong thiết kế).

XXX-XXXXX-XX-XX
2 ký tự cuối cùng là Màu sắc.
Với mã part number dạng XXXXX-XXXXX-XX

Tất cả các phụ tùng này thuộc về phần cứng ( Chốt, vít, ốc,...), Tất cả đều bắt đầu = số "9" và kết thúc bằng "00"

Số thứ 2 và thứ 3 cho biết loại của ốc vít :
0 - 'nhiều loại'
1 - bulong, chốt định vị
2 - vít, đai ốc
3 - bạc đạn, ron, phốt dầu
4 - bugi
5 - bulong, đai ốc
6 - ISO bulong
7 - ISO vít và đai ốc
Ký tự thứ 4 và thứ 5 cho biết vật liệu của sản phẩm, bề mặt lúc hoàn thiện ( mạ crom,...)
Ký tự thứ 6 và thứ 7 cho biết đường kính ( Trong, ngoài) ví dụ 08 tức là cỡ M8.
Ký tự thứ 8,9,10 cho biết chiều dài
Một số loại điển hình
90105-XXXXX là Washer based bolts
90116-XXXXX là Studs
90401-XXXXX là Union bolts

Tìm kiếm và lược dịch bởi BatmanV - Biker Việt Nam
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên