Ý nghĩa chân ECU trên xe Trung Quốc 750 kg

phalaidat
Bình luận: 14Lượt xem: 12,175

phalaidat

Tài xế O-H
Đầu năm mới gửi tới các bạn ý nghĩa của các rắc cắm ECU trên xe 750 kg của Trung Quốc sản suất và một số xe khác như Delphi MT20U, MT20U2, MT20UED, MT22U Great Wall Hover, Brilliance, Lifan, Great Wall Safe, BYD F3, Chery Tiggo sử dụng hộp ECU VAGON và DENPHI MT20U 73 chân


12431476_466092616910521_1091263746_n.jpg


12404208_466092606910522_788539400_n.jpg


12434443_466092763577173_991246331_n.jpg


12399456_466092623577187_560164108_n.jpg


1419775_466092706910512_1054376077_n.jpg01- Dương ắc quy sau khóa
02- bỏ
03- Tín hiệu 5V của đồng hồ tốc độ
04- Nguồn 5v Của cảm biến nhiệt độ khí nạp IAT và áp suất MAP
05- Âm nguồn 5V cảm biến nhiệt độ nước làm mát ,cảm biến kích nổ ,cảm biến vị trí bướm ga TPS
06- Tín hiệu cảm biến OXI
07- Bỏ
08- Tín hiệu âm ắc quy của công tắc AC
09- Âm của công tắc áp suất điều hòa
10- tín hiệu cảm biến trục cam (Hall)
11- tín hiệu Klin ra chân số 7 của rắc DLC (rắc kiểm tra )
12- Tín hiệu cảm biến trục cơ (HI)
13- bỏ
14- Tín hiệu CAL-L
15- Tín hiệu CAL-H
16- Bỏ
17- Nguồn + 12V sau khóa
18- Nguồn + 12V sau khóa
19- Bỏ
20- Nguồn 5V cảm biến vị trí bướm ga
21- Mát cảm biến nhiệt độ khí nạp và áp suất cổ hút MAP
22- Bỏ
23- Bỏ
24- Tín hiệu gửi về của cảm biến bướm ga
25- Bỏ
26- Bỏ
27- Tín hiệu gửi về của cảm biến MAT
28- Tín hiệu cảm biến trục cơ (Lo)
29- Bỏ
30- Dữ liệu sử lý sự cố tới chân số 1 DLC
31- Âm đèn check
32- Cuộn dây đánh lửa xi lanh 1 và 4
33- Van không khí phụ (IACV)HI
34- Van không khí phụ (IACV) LO
35- Bỏ
36- Tín hiệu của công tắc trợ lực tay lái
37- Bỏ
38- Tín hiệu cảm biến oxi (nếu sử dụng hai cảm biến oxi)
39- Tín hiệu dương của công tắc áp suất điều hòa
40- Bỏ
41- Bỏ
42- Tín hiệu gửi về của cảm biến MAP
43- Tín hiệu gửi về cua cảm biến nhiệt độ nước làm mát
44- Bỏ
45- Tín hiệu đồng hồ vòng tua
46- Âm điều khiển Relay li hợp điều hòa AC
47- Âm điều khiển relay bơm nhiên liệu
48- Bỏ
49- Bỏ
50- Âm điều khiển relay quạt làm mát tốc độ cao (HI)
51- Bỏ
52- Tín hiệu điều khiển quận đánh lửa máy 2 và máy 3
53- Tín hiệu điều khiển van không khí phụ IACV thấp (LO)
54- Tín hiệu điều khiển van không khí phụ IACV cao (HI)
55- Âm điều khiển kim phun nhiên liệu máy 1
56- Âm điều khiển kim phun nhiên liệu máy 3
57- Dương Ắc quy
58- tín hiệu âm điều khiển relay nguồn điện chính
59- Bỏ
60- Bỏ
61- Âm mạch sấy cảm biến oxi
62 Tín hiệu cảm biến oxi cao (HI)
63- Tín hiệu âm điều khiển van hút hơi xăng (CPV)
64- Tín hiệu sấy cảm biến oxi
65- Bỏ
66- Bỏ
67- Âm điều khiển relay quạt làm mát tốc độ thấp
68- Bỏ
69- Tín hiệu gửi về của cảm biến kích nổ
70- Âm tín hiệu điều khiển kim phun máy 2
71- Âm tín hiệu điều khiển kim phun nhiên liệu máy 4
72- Bỏ
73- Nguồan âm ắc Quy
 

anhchanghocviec

Tài xế O-H
Đầu năm mới gửi tới các bạn ý nghĩa của các rắc cắm ECU trên xe 750 kg của Trung Quốc sản suất và một số xe khác như Delphi MT20U, MT20U2, MT20UED, MT22U Great Wall Hover, Brilliance, Lifan, Great Wall Safe, BYD F3, Chery Tiggo sử dụng hộp ECU VAGON và DENPHI MT20U 73 chân


View attachment 40739

View attachment 40737

View attachment 40738

View attachment 40740

View attachment 40741


01- Dương ắc quy sau khóa
02- bỏ
03- Tín hiệu 5V của đồng hồ tốc độ
04- Nguồn 5v Của cảm biến nhiệt độ khí nạp IAT và áp suất MAP
05- Âm nguồn 5V cảm biến nhiệt độ nước làm mát ,cảm biến kích nổ ,cảm biến vị trí bướm ga TPS
06- Tín hiệu cảm biến OXI
07- Bỏ
08- Tín hiệu âm ắc quy của công tắc AC
09- Âm của công tắc áp suất điều hòa
10- tín hiệu cảm biến trục cam (Hall)
11- tín hiệu Klin ra chân số 7 của rắc DLC (rắc kiểm tra )
12- Tín hiệu cảm biến trục cơ (HI)
13- bỏ
14- Tín hiệu CAL-L
15- Tín hiệu CAL-H
16- Bỏ
17- Nguồn + 12V sau khóa
18- Nguồn + 12V sau khóa
19- Bỏ
20- Nguồn 5V cảm biến vị trí bướm ga
21- Mát cảm biến nhiệt độ khí nạp và áp suất cổ hút MAP
22- Bỏ
23- Bỏ
24- Tín hiệu gửi về của cảm biến bướm ga
25- Bỏ
26- Bỏ
27- Tín hiệu gửi về của cảm biến MAT
28- Tín hiệu cảm biến trục cơ (Lo)
29- Bỏ
30- Dữ liệu sử lý sự cố tới chân số 1 DLC
31- Âm đèn check
32- Cuộn dây đánh lửa xi lanh 1 và 4
33- Van không khí phụ (IACV)HI
34- Van không khí phụ (IACV) LO
35- Bỏ
36- Tín hiệu của công tắc trợ lực tay lái
37- Bỏ
38- Tín hiệu cảm biến oxi (nếu sử dụng hai cảm biến oxi)
39- Tín hiệu dương của công tắc áp suất điều hòa
40- Bỏ
41- Bỏ
42- Tín hiệu gửi về của cảm biến MAP
43- Tín hiệu gửi về cua cảm biến nhiệt độ nước làm mát
44- Bỏ
45- Tín hiệu đồng hồ vòng tua
46- Âm điều khiển Relay li hợp điều hòa AC
47- Âm điều khiển relay bơm nhiên liệu
48- Bỏ
49- Bỏ
50- Âm điều khiển relay quạt làm mát tốc độ cao (HI)
51- Bỏ
52- Tín hiệu điều khiển quận đánh lửa máy 2 và máy 3
53- Tín hiệu điều khiển van không khí phụ IACV thấp (LO)
54- Tín hiệu điều khiển van không khí phụ IACV cao (HI)
55- Âm điều khiển kim phun nhiên liệu máy 1
56- Âm điều khiển kim phun nhiên liệu máy 3
57- Dương Ắc quy
58- tín hiệu âm điều khiển relay nguồn điện chính
59- Bỏ
60- Bỏ
61- Âm mạch sấy cảm biến oxi
62 Tín hiệu cảm biến oxi cao (HI)
63- Tín hiệu âm điều khiển van hút hơi xăng (CPV)
64- Tín hiệu sấy cảm biến oxi
65- Bỏ
66- Bỏ
67- Âm điều khiển relay quạt làm mát tốc độ thấp
68- Bỏ
69- Tín hiệu gửi về của cảm biến kích nổ
70- Âm tín hiệu điều khiển kim phun máy 2
71- Âm tín hiệu điều khiển kim phun nhiên liệu máy 4
72- Bỏ
73- Nguồan âm ắc Quy
cám ơn cụ đã tặng anh em món quà năm mới
 

Thinhpatauto

Tài xế O-H
Đầu năm mới gửi tới các bạn ý nghĩa của các rắc cắm ECU trên xe 750 kg của Trung Quốc sản suất và một số xe khác như Delphi MT20U, MT20U2, MT20UED, MT22U Great Wall Hover, Brilliance, Lifan, Great Wall Safe, BYD F3, Chery Tiggo sử dụng hộp ECU VAGON và DENPHI MT20U 73 chân


View attachment 40739

View attachment 40737

View attachment 40738

View attachment 40740

View attachment 40741


01- Dương ắc quy sau khóa
02- bỏ
03- Tín hiệu 5V của đồng hồ tốc độ
04- Nguồn 5v Của cảm biến nhiệt độ khí nạp IAT và áp suất MAP
05- Âm nguồn 5V cảm biến nhiệt độ nước làm mát ,cảm biến kích nổ ,cảm biến vị trí bướm ga TPS
06- Tín hiệu cảm biến OXI
07- Bỏ
08- Tín hiệu âm ắc quy của công tắc AC
09- Âm của công tắc áp suất điều hòa
10- tín hiệu cảm biến trục cam (Hall)
11- tín hiệu Klin ra chân số 7 của rắc DLC (rắc kiểm tra )
12- Tín hiệu cảm biến trục cơ (HI)
13- bỏ
14- Tín hiệu CAL-L
15- Tín hiệu CAL-H
16- Bỏ
17- Nguồn + 12V sau khóa
18- Nguồn + 12V sau khóa
19- Bỏ
20- Nguồn 5V cảm biến vị trí bướm ga
21- Mát cảm biến nhiệt độ khí nạp và áp suất cổ hút MAP
22- Bỏ
23- Bỏ
24- Tín hiệu gửi về của cảm biến bướm ga
25- Bỏ
26- Bỏ
27- Tín hiệu gửi về của cảm biến MAT
28- Tín hiệu cảm biến trục cơ (Lo)
29- Bỏ
30- Dữ liệu sử lý sự cố tới chân số 1 DLC
31- Âm đèn check
32- Cuộn dây đánh lửa xi lanh 1 và 4
33- Van không khí phụ (IACV)HI
34- Van không khí phụ (IACV) LO
35- Bỏ
36- Tín hiệu của công tắc trợ lực tay lái
37- Bỏ
38- Tín hiệu cảm biến oxi (nếu sử dụng hai cảm biến oxi)
39- Tín hiệu dương của công tắc áp suất điều hòa
40- Bỏ
41- Bỏ
42- Tín hiệu gửi về của cảm biến MAP
43- Tín hiệu gửi về cua cảm biến nhiệt độ nước làm mát
44- Bỏ
45- Tín hiệu đồng hồ vòng tua
46- Âm điều khiển Relay li hợp điều hòa AC
47- Âm điều khiển relay bơm nhiên liệu
48- Bỏ
49- Bỏ
50- Âm điều khiển relay quạt làm mát tốc độ cao (HI)
51- Bỏ
52- Tín hiệu điều khiển quận đánh lửa máy 2 và máy 3
53- Tín hiệu điều khiển van không khí phụ IACV thấp (LO)
54- Tín hiệu điều khiển van không khí phụ IACV cao (HI)
55- Âm điều khiển kim phun nhiên liệu máy 1
56- Âm điều khiển kim phun nhiên liệu máy 3
57- Dương Ắc quy
58- tín hiệu âm điều khiển relay nguồn điện chính
59- Bỏ
60- Bỏ
61- Âm mạch sấy cảm biến oxi
62 Tín hiệu cảm biến oxi cao (HI)
63- Tín hiệu âm điều khiển van hút hơi xăng (CPV)
64- Tín hiệu sấy cảm biến oxi
65- Bỏ
66- Bỏ
67- Âm điều khiển relay quạt làm mát tốc độ thấp
68- Bỏ
69- Tín hiệu gửi về của cảm biến kích nổ
70- Âm tín hiệu điều khiển kim phun máy 2
71- Âm tín hiệu điều khiển kim phun nhiên liệu máy 4
72- Bỏ
73- Nguồan âm ắc Quy
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên