Xin tài liệu OBD 1

NguyenMinhBG
Bình luận: 3Lượt xem: 623

NguyenMinhBG

Tài xế O-H
Ý em là tài liệu về hệ thống chẩn đoán OBD 1. Ví dụ như ý nghĩa, chức năng của OBD 1... nói chung là chỉ cần liên quan đến OBD 1 ạ.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên