Van tiết lưu

0
Bình luận: 0Lượt xem: 901

01687887133

Tài xế O-H
Trong công thức tính lưu lượng qua van tiết lưu (đăt ở đầu vào):
Q= µ*Ax*c*√∆P
Trong đó: ∆P=Po-P1
P1: Áp suất trong khoang làm viêc của xy lanh,khi tải bên ngoài tăng lên thì P1 tăng.
Po: Áp suất do bơm cung cấp không đổi ,nên khi P1 tăng thì ∆P giảm.
Cho em hỏi Áp suất do bơm cung cấp không đổi có đúng hay không khi em dùng bơm thể tích?
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên