Top 10 trường ĐH có điểm chuẩn ngành ô tô cao nhất năm 2021

Phóng Viên Ô Hát
Bình luận: 4Lượt xem: 525
Tính đến ngày 16/9/2021, hầu hết các trường đại học đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô đều đã công bố điểm chuẩn. Nhìn chung, điểm chuẩn ngành ô tô năm 2021 biến động tương đối cao. Điểm chuẩn ngành ô tô cao nhất thuộc về trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM. Dưới đây là top 10 trường ĐH có điểm chuẩn ngành ô tô cao nhất năm 2021 (Dựa trên kết quả điểm chuẩn phương thức xét tuyển kết quả thi Tốt Nghiệp THPT).

Top 10 trường ĐH có điểm chuẩn ngành ô tô cao nhất năm 2021.jpg

Top 10 trường ĐH có điểm chuẩn ngành ô tô cao nhất năm 2021

1. Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM:

Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô tại trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. HCM có thể chọn 4 hệ đào tạo: Hệ đại trà, Hệ đào tạo Chất lượng cao tiếng Việt, Hệ đào tạo Chất lượng cao tiếng Anh, Hệ Nhân Tài.

Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô Hệ đại trà, với điểm trúng tuyển:
 • A00: 26,75 – A01: 27,25
 • D01: 27,25 – D90: 27,25
Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô Hệ đào tạo Chất lượng cao tiếng Việt, với điểm trúng tuyển:
 • A00: 26,00 – A01: 26,5
 • D01: 26,5 – D90: 26,5
Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô Hệ đào tạo Chất lượng cao tiếng Anh, với điểm trúng tuyển:
 • A00: 25,25 – A01: 25,75
 • D01: 25,75 – D90: 25,75
Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô Hệ Nhân Tài (được miễn học phí), với điểm trúng tuyển:
 • A00: 28,25 – A01: 28,75
 • D01: 28,75 – D90: 28,75

2. Đại học Bách khoa Hà Nội:


Xét tuyển các khối ngành A00, A01 (lấy cùng điểm)
 • Chương trình tiêu chuẩn hệ đại trà của Ngành kỹ thuật ô tô, với điểm trúng tuyển: 26,94
 • Chương trình đào tạo tiên tiến của Ngành kỹ thuật ô tô, với điểm trúng tuyển: 26,11

3. Đại học Bách khoa TP. HCM:​

Xét tuyển các khối ngành A00, A01, D01, D07 (lấy cùng điểm), với điểm trúng tuyển:
 • Chương trình tiêu chuẩn hệ đại trà của Ngành kỹ thuật ô tô, với điểm trúng tuyển: 26,50
 • Chương trình đào tạo chất lượng cao, tiên tiến của Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, với điểm trúng tuyển: 26,00

4. Đại học Công nghiệp TP. HCM:

Xét tuyển các khối ngành A00, A01, C01, D90 (lấy cùng điểm):
 • Chương trình tiêu chuẩn hệ đại trà của Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, với điểm trúng tuyển: 25,5

5. Đại học Giao thông Vận tải TP. HCM:​

 • Chương trình tiêu chuẩn hệ đại trà của Ngành kỹ thuật ô tô, với điểm trúng tuyển: 25,30 (cơ khí ô tô) và 25,40 (cơ điện tử ô tô)
 • Chương trình đào tạo chất lượng cao của Ngành kỹ thuật ô tô (cơ khí ô tô), với điểm trúng tuyển: 24,10

6. Đại học Công nghiệp Hà Nội:

 • Điểm xét tuyển ngành công nghệ kỹ thuật ô tô: 25,25 (trong đó, TO>=8 và NV<=8).

7. Đại học Giao thông vận tải Hà Nội:

Xét tuyển các khối ngành A00, A01, D01, D07 (lấy cùng điểm).

Cơ sở Hà Nội:

 • Chương trình tiêu chuẩn hệ đại trà của Ngành kỹ thuật ô tô, với điểm trúng tuyển: 25,10
 • Chương trình đào tạo chất lượng cao của Ngành kỹ thuật cơ khí (kỹ thuật ô tô Việt Anh), với điểm trúng tuyển: 24,00

Cơ sở TP. HCM:​

 • Chương trình tiêu chuẩn hệ đại trà của Ngành kỹ thuật ô tô, với điểm trúng tuyển: 24,15

8. Đại học Bách khoa Đà Nẵng:

 • Điểm xét tuyển ngành công nghệ kỹ thuật ô tô: 25,00 (trong đó TO>=8; LI >=8; TTNV<=1).

9. Đại học Cần Thơ:​

Xét tuyển các khối ngành A00, A01 (lấy cùng điểm):
 • Điểm xét tuyển Ngành Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô): 24,50

10. Đại học Thuỷ Lợi Hà Nội:​

 • Điểm xét tuyển Ngành kỹ thuật ô tô: 24,25 (Xét khối tổ hợp môn A00, A01, D01, D07; TO>=8, TTNV<=5).
P/s: Cập nhật lần 3 đến 16h45 ngày 16/9/2021.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Cung cầu lệch quá nên vậy. 9 điểm/ môn thì không nên học ô tô (nó phí chất xám), trừ khi quá đam mê
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên