Tính toán thiết kế hộp số cơ khí đơn giản cho ô tô hạng trung

N
Bình luận: 3Lượt xem: 2,081

nhanvat111

Tài xế O-H
Lời nói đầu.

BAO GỒM FILE WORD + 2 FILE CAD

Chương I: TỔNG QUAN VỀ HỘP SỐ

1.1. Công dụng của hộp số.

1.2. Yêu cầu của hộp số

1.3. Phân loại hộp số

1.4. Phân tích chọn phương án kết cấu hộp số

Chương II: XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA HỘP SỐ

2.1. Xác định tỉ số truyền của các tay số.

2.2. Số cấp của hộp số.

2.3. Tỷ số truyền trung gian của hộp số.

2.4. Xác định các kích thước chính của hộp số.

Chương III: TÍNH TOÁN CÁC CHI TIẾT BỘ PHÂN CHÍNH CỦA HỘP SỐ.

3.1. Tính toán kiểm bền các bánh răng của hộp số.

3.1.1. Chọn vật liệu.

3.1.2. Kiểm bền cho bánh răng theo ứng suất uốn.

3.1.3. Kiểm bền cho bánh răng theo ứng suất tiếp xúc.

3.2. Tính toán trục hộp số

3.2.1. Tính sơ bộ kích thước trục hộp số.

3.2.2. Tính bền trục.

Chương IV: KẾT LUẬN.

Chương V: BẢN VẼ A3

5.1. Bản vẽ lắp.

5.2. Bản vẽ kết cấu bánh răng.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên