Thông tin về việc hoàn trả vé Cartechfest (Sinh nhật OTO-HUI 12)

Canh Miếu
Bình luận: 4Lượt xem: 925

Canh Miếu

Gác cổng O-H
Nhân viên

Chào các cụ!​

Như đã thông báo, trước tình hình dịch bện leo thang tại rất nhiều địa phương trong đó có TP.Hà Nội nơi dự kiến diễn ra lễ hội Cartechfest năm 2021 - chào mừng sinh nhật OTO-HUI lần thứ 12. Nhằm đồng hành cùng chính phủ phòng chống dịch, cũng như đảm bảo sự an toàn cho tất cả toàn thể anh em đã đăng ký tham gia chương trình, BTC đã thông báo tạm dừng chương trình này.​


vé CARTECH.jpg


Hôm nay, BTC xin thông tin chi tiết về danh sách các thành viên đã đăng ký tham gia và quá trình hoàn trả lại vé.

*PHÍ: tiền bưu điện, tiền in ấn thẻ đã chuyển phát

1. VÉ VIP


STTTHÔNG TIN NGƯỜI HOÀN VÉSỐ LƯỢNGGIÁ VÉTHÀNH TIỀNSỐ TIỀN CHUYỂN LẠI ĐÃ TRỪ PHÍNOTE
VÉ VIP
1Nguyễn Văn Đạt12.000.0002.000.0001.950.000
2Hà Quốc Trung12.000.0002.000.0001.950.000
3Nguyễn Bá Phiêu12.000.0002.000.0001.950.000
4Nguyễn Đức Bình12.000.0002.000.0001.950.000
5ĐÀO ANH TUẤN12.000.0002.000.0001.950.000
6Trần Văn Minh12.000.0002.000.0001.950.000
7Nguyễn Xuân Thùy12.000.0002.000.0001.950.000
8Huỳnh Xuân Sinh12.000.0002.000.0001.950.000
9Phạm Công Nhật12.000.0002.000.0001.950.000
10Đoàn Văn Thự12.000.0002.000.0001.950.000
11Phùng Văn Ích12.000.0002.000.0001.950.000
12Nguyễn Duy Thanh12.000.0002.000.0001.950.000
13"Phí Mạnh Hùng
Nguyễn Tiến Dũng"
22.000.0004.000.0003.950.000
14"Cung Văn Tú
Nguyễn Duy"
22.000.0004.000.0003.950.000
15Lê Hồng Anh 12.000.0002.000.0001.950.000
TỔNG1734.000.00033.250.000

2. VÉ MEMBER​


STTTHÔNG TIN NGƯỜI HOÀN VÉSỐ LƯỢNGGIÁ VÉTHÀNH TIỀNSỐ TIỀN CHUYỂN LẠI ĐÃ TRỪ PHÍNOTE
1Nguyễn Quốc Tài 1600.000600.000550.000
2Hắc Ngọc Tuấn Anh1600.000600.000550.000
3Nguyễn Hữu Trung 1600.000600.000550.000
4Cao Tiến Dũng1600.000600.000550.000
5Trần Văn Kiên 1600.000600.000550.000
6Hoàng Anh Tuấn 1600.000600.000550.000
7Lê Văn Thuân1600.000600.000550.000
8Bùi Quang Minh1600.000600.000550.000
9Anh Đại ( Lê Hồng Anh)4600.0002.400.0002.350.000
10Trần Văn Biên1600.000600.000550.000
11Trần Văn Nhất1600.000600.000550.000
12Nguyễn Đại Dương1600.000600.000550.000
13Hoàng Văn Hào1600.000600.000550.000
14Trần Hữu Thành1600.000600.000550.000
15Ngô Văn Thuận1600.000600.000550.000
16Phùng Ánh Sáng1600.000600.000550.000
17Trần Mạnh Tuân1600.000600.000550.000
18Nguyễn Văn Nam2600.0001.200.0001.100.000
19Bùi Đức Tài1600.000600.000550.000
20Nguyễn Văn Hào1600.000600.000550.000
21Đỗ Văn Điệp1600.000600.000550.000
22Trần Thái Lai1600.000600.000550.000
23Lê Văn Tám1600.000600.000550.000
24Nguyễn Thao1600.000600.000550.000
25Phạm Viết Thưởng3600.0001.800.0001.650.000
26Anh An1600.000600.000550.000
27Phan Đức Dân1600.000600.000550.000
28KIÊN TRẦN3600.0001.800.0001.650.000
29Lê Đức Anh1600.000600.000550.000
30Lê Ngọc Cảnh1600.000600.000550.000
31Lê Văn Hùng1600.000600.000550.000
32Khổng Văn Quyết2600.0001.200.0001.100.000
33Phạm Văn Đạt1600.000600.000550.000
34Ngô Viết Thành1600.000600.000550.000
35Phạm Hồng Quân1600.000600.000550.000
36Dương Công Luật1600.000600.000550.000
37Lê Xuân Lý1600.000600.000550.000
38Phạm Quốc Thắng2600.0001.200.0001.100.000
39Tạ Hữu Tiến1600.000600.000550.000
40Đặng Xuân Huỳnh1600.000600.000550.000
41Nông Văn Thanh1600.000600.000550.000
42Lưu Thế Quang1600.000600.000550.000
43Hà Khánh2600.0001.200.0001.100.000
44Nguyễn Đức Ngọc1600.000600.000550.000
45Hoàng Văn Trung1600.000600.000550.000
46Nguyễn Quốc Toản1600.000600.000550.000
47Nguyễn Như Khanh1600.000600.000550.000
48Đàm Văn Ngân1600.000600.000550.000
49Mạc Trung Kiên1600.000600.000550.000
50Trần Quang Tùng1600.000600.000550.000
51Đỗ Đức Hạnh4600.0002.400.0002.200.000
52Hà Văn Huy1600.000600.000550.000
53Trần Xuân Dũng1600.000600.000550.000
54Nguyễn Quang Tiệp1600.000600.000550.000
55Nguyễn Văn Thái1600.000600.000550.000
56Đàm Công1600.000600.000550.000
57Trần Ngọc Dương1600.000600.000550.000
58Phan Xuân Á1600.000600.000550.000
59Nguyễn Ngọc Chung1600.000600.000550.000
60Nguyễn Văn Bá1600.000600.000550.000
61Đinh Văn Hợi1600.000600.000550.000
62Lê Duy 1600.000600.000550.000
63Trần Nam 1600.000600.000550.000
64Nguyễn Văn Khuê1600.000600.000550.000
65Đỗ Việt Bắc1600.000600.000550.000Chuyển cho VATC học online
66Thái Bá Minh1600.000600.000550.000
TỔNG8048.000.00044.150.000

3. VÉ HỘI THẢO


STTTHÔNG TIN NGƯỜI HOÀN VÉSỐ LƯỢNGGIÁ VÉTHÀNH TIỀNSỐ TIỀN CHUYỂN LẠI ĐÃ TRỪ PHÍNOTE
1Trần Quốc Khang1200.000200.000200.000
2Đinh Văn Ánh1200.000200.000200.000
3Vũ Đức Huy1200.000200.000200.000
4Trịnh Hà Trung1200.000200.000200.000Chưa cho STK
5Đỗ Kim Long1200.000200.000200.000
6Phạm Doãn Tuyên1200.000200.000200.000
7Lương Văn Phương1200.000200.000200.000
8Nguyễn Thanh Phong1200.000200.000200.000
9Vũ Văn Hoàng1200.000200.000200.000
10Bùi Thành Chung1200.000200.000200.000
11Ngô Ngọc Tú1200.000200.000200.000
12Đậu Văn Đức Nguyễn Văn Giang 2200.000400.000400.000
13Nguyễn Mạnh Tuấn
Hoàng Phương Oanh
2200.000400.000400.000
14Phạm Hữu Thế Anh1200.000200.000200.000
15Nguyễn Trần Luyến1200.000200.000200.000
16Đặng Quang Thắng1200.000200.000200.000
17Lê Mạnh Hùng1200.000200.000200.000Chưa cho STK
18Hoàng Văn Cung1200.000200.000200.000
19Nguyễn Huy Quốc1200.000200.000200.000
20Nguyễn Vũ Hiển
Nguyễn Hải Nam
2200.000400.000400.000
21Trần Đức Sông1200.000200.000200.000
22Ngô Đăng Khoa1200.000200.000200.000
TỔNG255.000.0005.000.000

4. DANH SÁCH ỦNG HỘ COVID - 19


STTThông tin người ủng hộSố tiềnSố lượng véNOTE
1Hoàng Hữu Thắng2.500.00021 Vé VIP + 1 Vé Member
2Nguyễn Quốc Hải1.950.0001Vé VIP
3Trần Đức Việt 550.0001Vé Member
4Hải Âu 550.0001Vé Member
5Nguyễn Đức Hiền550.0001Vé Member
6Phạm Xuân Mạnh550.0001Vé Member
7Phùng Huy Trung550.0001Vé Member
8Vũ Ngọc Tôn550.0001Vé Member
9Ngô Văn Chính550.0001Vé Member
10Nghiêm Quang Nghĩa550.0001Vé Member
11Bùi Duy Tùng550.0001Vé Member
12Phạm Minh Thuấn - Điện ÔTo Hải Phòng550.0001Vé Member
13Hồ Trọng Chiến1.100.00022 Vé Member
14Phùng Văn Hùng - Hùng Híp1.100.00022 Vé Member
15Đặng Văn Biên550.0001Vé Member
16Nguyễn Hà Nguyệt550.0001Vé Member
17Bùi Thế Đạo550.0001Vé Member
18Lăng Văn Ba550.0001Vé Member
19Vi Văn Giáp550.0001Vé Member
20Nguyễn Tiến Dũng550.0001Vé Member
21Chinh Hyundai550.0001Vé Member
22Phạm Đức Lành550.0001Vé Member
23Vũ Văn Trường550.0001Vé Member
24Trịnh Đức550.0001Vé Member
25Lê Hồng Thanh550.0001Vé Member
26Võ Đình Phúc550.0001Vé Member
27Nguyễn Đức Bình200.0001Vé Hội thảo
28Đỗ Nguyên Khương200.0001Vé Hội thảo
29Trần Hoàng Quang Thái200.0001Vé Hội thảo
30Lê Quang Huy200.0001Vé Hội thảo
TỔNG CỘNG19.550.00033

5. DANH SÁCH GIỮ LẠI VÉ CHO SỰ KIỆN KHÁC​

STTTHÔNG TIN NGƯỜI HOÀN VÉSỐ LƯỢNGGIÁ VÉTHÀNH TIỀN
1Phan Văn Định1600.000600.000
2Nguyễn Văn Thái1600.000600.000
3Ngô Văn Thuận1600.000600.000
4Tạ Xuân Cường1600.000600.000
5Vũ Hoàng Long1200.000200.000
6Nguyễn Đức Trường1200.000200.000
TỔNG CỘNG62.800.0002.800.000


Mọi vấn đề thắc mắc, các cụ vui lòng liên hệ ngay với BTC để được giải đáp!

Trân trọng!
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên