Tập hợp giáo trình khoa MÁC_LÊNIN

khoadongluc
Bình luận: 0Lượt xem: 2,831

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên
Tiêu Đề : Tập hợp giáo trình khoa MÁC_LÊNIN
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Đinh Dạng: pdf
Dung Lượng : 10,0 Mb

upload_2014-6-3_9-8-35.pngNhững môn học khoa MÁC-LÊ là những môn học rất hay. Giúp chúng ta hiểu được lịch sử phát triển của đất nước , lịch sử phát triển của đảng của con người Việt Nam. Ngoài ra chúng còn giúp chúng ta có những cách tư duy tốt hơn. Mình mong rằng một số tài liệu mà mình đưa ra sau đây sẽ giúp các bạn học tốt những môn học này:

1. Giáo trình chủ nghĩa xã hội

 • Chương 1 : Vị trí đối tượng, phương pháp và chức năng của chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Chương 2 : lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa
 • Chương 3 : Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
 • Chương 4 : Cách mạng xã hội chủ nghĩa
 • Chương 5 : Thời đại ngày nay
 • Chương 6 : xã hội xã hội chủ nghĩa
 • Chương 7 : Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa
 • Chương 8 : Cơ cấu xã hội- giai cấp và liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức
 • Chương 9 : Vấn đề dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
 • Chương 10 : Vấn đề tôn giáo
 • Chương 11 : Vấn đề gia đình trong quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa
 • Chương 12 : Vấn đề nguồn lực con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.
2.Giáo trình triết học Mác- Lênin: Gồm những phần cơ bản sau

 • Chương 1 : Khái lược về triết học
 • Chương 2 : Khái lược về lịch sử triết học trước Mác
 • Chương 3 : Sự ra đời và phát triển của triết học Mác- lê
 • Chương 4 : Một số trào lưu triết học phương tây hiện đại
 • Chương 5 : Vật chất và ý thức
 • Chương 6 : Hai nguyên lí của phép biện chứng duy vật
 • Chương 7 : Những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật
 • Chương 8 : Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
 • Chương 9 : Lí luận nhận thức
 • Chương 10 : Hình thái kinh tế – xã hội
 • Chương 11 : Giai cấp và dân tộc
 • Chương 12 : Nhà nước và cách mạng xã hội
 • Chương 13 : Ý thức xã hội
 • Chương 14 : Quan điểm triết học Mác – Lê về con người


3.Giáo trình lịch sử đảng: Gồm những phần cơ bản sau

 • Chương 1 : sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam
 • Chương 2 : Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền
 • Chương 3 : Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân pháp
 • Chương 4 : Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc và kháng chiến chống Mỹ
 • Chương 5 : Đảng lãnh đạo đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước
 • Chương 6 : Tổng kết lịch sử đấu tranh cách mạng của đảng, thắng lợi và bài học
4.Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Chương 1 : Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển, đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa học tập tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Chương 2 : Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.
 • Chương 3 : Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 • Chương 4 : Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
 • Chương 5 : Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân
 • Chương 6 : Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hóa
 • Chương 7 : Một số vấn đề về vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên