Tại sao cảm biến MAP đặt sau họng ga, còn cảm biến MAF đặt sau lọc gió động cơ không ạ?

T
Bình luận: 5Lượt xem: 957

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Mọi người có thể thông não giúp e vấn đề này xíu.
Tại sao cảm biến MAP đặt sau họng ga ,còn cảm biến MAF đặt sau lọc gió động cơ không ạ.
Thanks!!!
Trước hết, xin cho hỏi, MAF và MAP tên chính xác là gì (dịch đúng từ tiếng Tây nhé)
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên