Tài liệu Service Manual và mạch điện Tesla Model X 2015-2016

caibang9x
Bình luận: 2Lượt xem: 951

caibang9x

Tài xế O-H

Tài liệu Service Manual và mạch điện Tesla Model X 2015-2016​

IMG_8360_1.jpg

1. Thư mục có:​

  • Service Manual Repair Procedures
  • Circuit Diagram
  • Connector List
  • Parts Guide
  • Owner’s Manual
  • Language: English
  • Format: PDF, Html

2. Cách fix lỗi không mở được file .html:​

=> Tham khảo tại bài này

3. Hình ảnh về Service Manual và mạch điện Tesla Model X 2015-2016:​

Screenshot_30.jpg
Screenshot_31.jpg
Screenshot_32.jpg
Screenshot_33.jpg
Screenshot_34.jpg
Screenshot_35.jpg

 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên