Tài liệu Service Manual và mạch điện Tesla Model S 2012-2015

caibang9x
Bình luận: 2Lượt xem: 1,595

caibang9x

Tài xế O-H

Tài liệu Service Manual và mạch điện Tesla Model S 2012-2015

Screenshot_20.jpg

1. Thư mục có:​

  • Service Manual Repair Procedures
  • Model S Electrical Information
  • Theory of Operation Guides
  • Owner’s Manual
  • Language: English
  • Format: RAR/HTML
  • Service Manual + Wiring Diagrams Tesla Model S 2012-2016

2. Cách fix lỗi không thể mở file .html bằng firefox:

- Ban đầu:

Screenshot_11.jpg
Screenshot_12.jpg
Screenshot_13.jpg

- Cách Fix:
Screenshot_15.jpg

File start.html có địa chỉ không giống với Target ban đầu

Screenshot_17.jpg

Lưu ý địa chỉ folder này để thêm và đổi tên folder cho phù hợp



Screenshot_16.jpg


Chú ý mục Target để đổi tên folder vừa download và bỏ vào đúng thư mục theo đường dẫn (không có thì phải tự tạo và đổi tên nhé)

Screenshot_18.jpg

=>Tóm lại chỉ cần nhận ra được địa chỉ Folder sai => tiến hành đổi tên/tạo mới là được
=> File download về đã được đổi tên => chỉ cần Paste vào D\Today\... là done

3. Hình ảnh:​

Screenshot_20.jpg

Screenshot_21.jpg

Screenshot_22.jpg

Screenshot_23.jpg
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên