Tài liệu đào tạo Hệ thống Immolibizer của Hyundai (Tiếng Việt)

Nguyễn Xuân Giang
Bình luận: 6Lượt xem: 5,677

Nguyễn Xuân Giang

Giữ xe
Nhân viên
Nhằm hạn chế tình trạng mất cắp xe hơi, các nhà SX đều trang bị hệ thống chống copy chìa khóa trên các mẫu xe của mình, hệ thống này được gọi là hệ thống immobilizer. Từ đây sẽ viết tắt là hệ thống “IMMO”. Các hãng có thể phát triển các hệ thống khác nhau nhưng về cơ bản, nó chỉ là hệ thống nhận dạng chìa khóa đã được đăng ký cho chiếc xe, nghĩa là xe chỉ khởi động được động cơ với một số chìa khóa nhất định. Bên trong chìa khóa sẽ có một mạch tổ hợp gọi là “transponder” tích hợp bên trong chìa khóa, Transponder sau đây được viết tắt là “CHIP”. Với các xe của Hyundai, hệ thống IMMO được trang bị cho các mẫu xe từ năm 1997. Hãng Hyundai dùng hai hệ thống IMMO của hai hãng chính là “Shinchang” và “Smartra”. Hai hệ thống này có những sự khác biệt đáng kể về cách đăng ký chìa khóa, cho phép khởi động, thay thế phụ tùng…..Tùy vào hệ thống là Shinchang hay Smartra mà lệnh cho phép nổ máy được phát ra bởi hộp điều khiển hệ thống IMMO - Shinchang hay chính hộp ECM của động cơ - SMARTRA.

Từng models ddeuf được Hyundai nói rõ nó dùng hệ thống IMMO nào nhưng có cách đơn giản hơn đê phân biệt, đó là đèn báo HT IMMO, nếu có đèn báo thì HT là Smartra và ngược lại không có đèn báo là hệ thống của Shinchang, tuy nhiên cũng có một số ngoại lệ, ví dụ Tucson, Trajet động cơ 2.7 mặc dù dùng hej thống của Shinchang nhưng nó vẫn có đèn báo IMMO.

Dưới đây là một số hình ảnh của bộ tài liệu.

Hệ thống Immolibizer của Hyundai.jpg
Hệ thống Immolibizer của Hyundai 3.jpg
Hệ thống Immolibizer của Hyundai 4.jpg
Hệ thống Immolibizer của Hyundai 2.jpg
 

situlenkinh

Tài xế O-H
Nhằm hạn chế tình trạng mất cắp xe hơi, các nhà SX đều trang bị hệ thống chống copy chìa khóa trên các mẫu xe của mình, hệ thống này được gọi là hệ thống immobilizer. Từ đây sẽ viết tắt là hệ thống “IMMO”. Các hãng có thể phát triển các hệ thống khác nhau nhưng về cơ bản, nó chỉ là hệ thống nhận dạng chìa khóa đã được đăng ký cho chiếc xe, nghĩa là xe chỉ khởi động được động cơ với một số chìa khóa nhất định. Bên trong chìa khóa sẽ có một mạch tổ hợp gọi là “transponder” tích hợp bên trong chìa khóa, Transponder sau đây được viết tắt là “CHIP”. Với các xe của Hyundai, hệ thống IMMO được trang bị cho các mẫu xe từ năm 1997. Hãng Hyundai dùng hai hệ thống IMMO của hai hãng chính là “Shinchang” và “Smartra”. Hai hệ thống này có những sự khác biệt đáng kể về cách đăng ký chìa khóa, cho phép khởi động, thay thế phụ tùng…..Tùy vào hệ thống là Shinchang hay Smartra mà lệnh cho phép nổ máy được phát ra bởi hộp điều khiển hệ thống IMMO - Shinchang hay chính hộp ECM của động cơ - SMARTRA.

Từng models ddeuf được Hyundai nói rõ nó dùng hệ thống IMMO nào nhưng có cách đơn giản hơn đê phân biệt, đó là đèn báo HT IMMO, nếu có đèn báo thì HT là Smartra và ngược lại không có đèn báo là hệ thống của Shinchang, tuy nhiên cũng có một số ngoại lệ, ví dụ Tucson, Trajet động cơ 2.7 mặc dù dùng hej thống của Shinchang nhưng nó vẫn có đèn báo IMMO.

Dưới đây là một số hình ảnh của bộ tài liệu.

cảm ơn a ạ
 

DuongGiang

Tài xế O-H
Nhằm hạn chế tình trạng mất cắp xe hơi, các nhà SX đều trang bị hệ thống chống copy chìa khóa trên các mẫu xe của mình, hệ thống này được gọi là hệ thống immobilizer. Từ đây sẽ viết tắt là hệ thống “IMMO”. Các hãng có thể phát triển các hệ thống khác nhau nhưng về cơ bản, nó chỉ là hệ thống nhận dạng chìa khóa đã được đăng ký cho chiếc xe, nghĩa là xe chỉ khởi động được động cơ với một số chìa khóa nhất định. Bên trong chìa khóa sẽ có một mạch tổ hợp gọi là “transponder” tích hợp bên trong chìa khóa, Transponder sau đây được viết tắt là “CHIP”. Với các xe của Hyundai, hệ thống IMMO được trang bị cho các mẫu xe từ năm 1997. Hãng Hyundai dùng hai hệ thống IMMO của hai hãng chính là “Shinchang” và “Smartra”. Hai hệ thống này có những sự khác biệt đáng kể về cách đăng ký chìa khóa, cho phép khởi động, thay thế phụ tùng…..Tùy vào hệ thống là Shinchang hay Smartra mà lệnh cho phép nổ máy được phát ra bởi hộp điều khiển hệ thống IMMO - Shinchang hay chính hộp ECM của động cơ - SMARTRA.

Từng models ddeuf được Hyundai nói rõ nó dùng hệ thống IMMO nào nhưng có cách đơn giản hơn đê phân biệt, đó là đèn báo HT IMMO, nếu có đèn báo thì HT là Smartra và ngược lại không có đèn báo là hệ thống của Shinchang, tuy nhiên cũng có một số ngoại lệ, ví dụ Tucson, Trajet động cơ 2.7 mặc dù dùng hej thống của Shinchang nhưng nó vẫn có đèn báo IMMO.

Dưới đây là một số hình ảnh của bộ tài liệu.

tài liệu hay lắm bạn
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên