Phụ tùng dành cho xe cao cấp !!

M
MTV
Bình luận: 3Lượt xem: 5,442

MTV

Tài xế O-H
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/nonglon.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/nonglon.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/nonglon.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/nonglon.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/nonglon.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/nonglon.jpg"] [/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL]

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/sodorapnonglon.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/sodorapnonglon.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/sodorapnonglon.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/sodorapnonglon.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/sodorapnonglon.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/sodorapnonglon.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/sodorapnonglon.jpg"] [/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL]

Láp sau dùng cho xe SH, SHi, PS, Dylan.....2,350k

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/lapsau.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/lapsau.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/lapsau.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/lapsau.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/lapsau.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/lapsau.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/lapsau.jpg"] [/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL]

Bộ nồi trước 9 bi ( thông thường chỉ 6 bi) dùng cho xe SH300, SH, SHi, PS, Dylan.....Chuông nồi dùng cho xe SH300, SH, SHi, PS, Dylan...........

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/campana_maxi_maxi.jpg"] [/URL]

Bộ nồi trước 6 bi dùng cho xe SH300, SH, SHi, PS, Dylan...........

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/noitruoc6bipolini.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/noitruoc6bipolini.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/noitruoc6bipolini.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/noitruoc6bipolini.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/noitruoc6bipolini.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/noitruoc6bipolini.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/noitruoc6bipolini.jpg"] [/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL]

Lò xo nồi....dùng cho xe SH300, SH, SHi, PS, Dylan, GTS125, GTS250, LX150........


Dây cuaro....dùng cho xe SH300, SH, SHi, PS, Dylan, GTS125, GTS250, LX150.....
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/daucuaroamaxi.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/daucuaroamaxi.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/daucuaroamaxi.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/daucuaroamaxi.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/daucuaroamaxi.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/daucuaroamaxi.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/daucuaroamaxi.jpg"] [/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL]Bố ba càng....dùng cho xe SH300, SH, SHi, PS, Dylan, GTS125, GTS250, LX150........

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/bo3cangmaxipolini.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/bo3cangmaxipolini.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/bo3cangmaxipolini.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/bo3cangmaxipolini.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/bo3cangmaxipolini.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/bo3cangmaxipolini.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/bo3cangmaxipolini.jpg"] [/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL]

Bố hai càng....dùng cho xe SH300, SH, SHi, PS, Dylan, GTS125, GTS250, LX150.....

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/bo2cangpolini.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/bo2cangpolini.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/bo2cangpolini.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/bo2cangpolini.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/bo2cangpolini.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/bo2cangpolini.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/bo2cangpolini.jpg"] [/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL]

Tem Polini 1 (nhỏ).....

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/polinistick1.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/polinistick1.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/polinistick1.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/polinistick1.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/polinistick1.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/polinistick1.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/polinistick1.jpg"] [/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL]


Cùm ga tăng tốc Daytona (nhieu loai xe gan)

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/28088B0C5.jpg"] [/URL]
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/ThrottleKit.jpg"] [/URL]
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/ThrottleKit2.jpg"] [/URL]

2/ Tay dzên Daytona (hien dang co cho SPORT, SATRIA)

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/Conrodkit.jpg"] [/URL]

3/ Trợ lực Daytona gia CALL
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/Oval_Dmpr2.jpg"] [/URL]
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/Titan_Damper2.jpg"] [/URL]


4/ Mobin sườn Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/Coil.jpg"] [/URL]
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/CoilPackaging.jpg"] [/URL]

5/ IC Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/D-EL-E-CDI-83291KARISMAcopy.jpg"] [/URL]

6/ Niềng nhôm Daytona7/ Mâm GP style Daytona (co 3mau: den, nhu dong, bac)

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/GPWheelreardisckit.jpg"] [/URL]
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/Reardisckit-1.jpg"] [/URL]

8/ Pô tăng tốc Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/MufflerHPE.jpg"] [/URL]

9/ Phuộc Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/D-SUS-84289NEWJUPITER-Zcopy.jpg"] [/URL]
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/D-SUS-A0046TANKSEPARATEMONOSHOCKJUP.jpg"] [/URL]
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/D-SUS-A0047TANKCONNECTEDMIO300MMcop.jpg"] [/URL]

10/ Sên, nhông đĩa sau Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/18950REARGEAR.jpg"] [/URL]
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/DAYTONAGOLDCHAINcopy.jpg"] [/URL]

11/ Lò xo suppap Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/42914VALVESPRINGcopy.jpg"] [/URL]

12/ Lò xo nồi Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/84174JUPITER-ZSMASHSHOGUNcopy.jpg"] [/URL]

13/ Đồng hồ tua máy RPM Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/NewDigitalTachometer.jpg"] [/URL]

Đồng hồ VOL Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/temp82B2.jpg"] [/URL]

Đồng hồ nhiệt độ Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/MULTIFUNCTIONCOMPUTER.jpg"] [/URL]
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/OILTEMPERATUREDIPSTICK1.jpg"] [/URL]
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/OILTEMPERATUREDIPSTICK2.jpg"] [/URL]
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/OILTEMPERATUREDIPSTICK.jpg"] [/URL]
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/ELECTRICALSPEEDOMETER.jpg"] [/URL]

14/ Dây thắng dầu Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/D-BS-HOSE-BRH-46735copy.jpg"] [/URL]

15/ Bộ thắng điã sau Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/D-BS-REAR-CALIPER-KITcopy.jpg"] [/URL]

16/ Dây cua-ro Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/D-DR-DBKVLR-H-84171RACINGHONDAVARIO.jpg"] [/URL]

17/ Bố nồi Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/D-DR-PFVX-S-46839copy.jpg"] [/URL]

18/ Bộ nồi trước Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/D-DR-PLK-Y-83673PULLEYKITMIOBELTcop.jpg"] [/URL]

19/ Cốt cam Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/D-E-CS-HC-H-84175STREETSUPRAcopy.jpg"] [/URL]

20/ Bộ két nước giải nhiệt Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/D-E-OC-32875MINIOILCOOLERcopy.jpg"] [/URL]

21/ Bình xăng Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/D-IS-CARB-TM-2T-28.jpg"] [/URL]

22/ Phuộc Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/D-SUS-A0048TANKSEPARATEMIO300MMcopy.jpg"] [/URL]
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/D-SUS-A0050TANKCONNECTEDKARISMA345M.jpg"] [/URL]
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/D-SUS-A0049TANKCONNECTEDJUPITER-Z27.jpg"] [/URL]

23/ Co xăng Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/MANIFOLDALUMINIUMSETcopy.jpg"] [/URL]
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/MANIFOLDONLYcopy.jpg"] [/URL]
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/RUBBERMANIFOLD37543copy.jpg"] [/URL]

24/ Phuộc Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/MIO83669copy.jpg"] [/URL]
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/Shock25846copy.jpg"] [/URL]

25/ Kiếng chiếu hậu Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/Mirror.jpg"] [/URL]

26/ Bộ lửa Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/lua.jpg"] [/URL]
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/magneto.jpg"] [/URL]
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/751-1083000.jpg"] [/URL]
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/751-1083250.jpg"] [/URL]
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/RacingOuterRotorKitforyamahaY125Z.jpg"] [/URL]

27/ Dây ga + co xăng Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/83278INTAKEMANIFOLDKITPE28MIOCABLEG.jpg"] [/URL]

28/ Dây ga Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/DAYTONA45471CABLETHROTTLERXKINGNEW0.jpg"] [/URL]

29/ Dây ambada Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/DAYTONA45480CABLECLUTCHF1ZR01copy.jpg"] [/URL]

30/ Dây đồng hồ Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/DAYTONA45494CABLESPEEDOMETER01copy.jpg"] [/URL]

31/ Đĩa thắng Daytona

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/DAYTONA46378DISCROTORHO24HOLES298MM.jpg"] [/URL]

32/ Suppap Daytonahttp://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/DAYTONAKLEP01copy.jpg
 

HUYFUTURE

Tài xế O-H
Hàng này ở đâu vậy pác!pác tư vấn giùm em mấy món lắp vào con future đời đầu đi>Cho nó lên một tí mà đừng có hại máy là em ok lun!ma sao pác ko lên giá cho anh em bik lun đỡ mất công gọi điện thoại
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên