[O-H]Đồ án tốt nghiệp tên đề tài: Chuyên đề động cơ 1NZ-FE trên xe Toyota Vios 2007

luongthuc
Bình luận: 123Lượt xem: 33,876

luongthuc

Tài xế O-H
FILE HỎNG

bạn nào còn đang theo học có cần đồ án tìm hiểu hoặc có muốn tìm hiểu về dòng xe này thì tải về dùng nhé, rất hay và chi tiết để sửa chữa 295 trang đầy đủ đo kiểm tất cả các hệ thống và các chi tiết. không hay không nhận xăng hiii
MỤC LỤC
upload_2015-7-4_22-10-23.png
upload_2015-7-4_22-11-1.png
upload_2015-7-4_22-10-23.png
upload_2015-7-4_22-11-1.png

Trang

A. PHẦN MỞ ĐẦU

Nhiệm vụ đồ án ..................................................................................... 1

Lời cảm ơn ............................................................................................ 2

Lời nói đầu ............................................................................................ 3

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn........................................................... 4

Nhận xét của giáo viên đọc duyệt............................................................ 5

Mục lục.................................................................................................. 6


B. NỘI DUNG

Chương 1: DẪN NHẬP


1.1 Đặt vấn đề...................................................................................... 16

1.2 Giới hạn đề tài................................................................................ 16

1.3 Mục tiêu nghiên cứu........................................................................ 16

1.4 Phân tích công trình liên hệ.............................................................. 16

1.5 Các bước thực hiện......................................................................... 16


Chương 2: GIỚI THIỆU

2.1 Giới thiệu chung về xe TOYOTA VIOS 2007
.................................. 17

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triền xe.............................................. 17

2.1.2 Tình hình xe TOYOTA VIOS tại Việt Nam.................................... 18


2.2 Giới thiệu về xe TOYOTA VIOS tại Việt Nam................................ 18

2.2.1 Hình dáng thiết kế......................................................................... 19

2.2.2 Hệ thống khung gầm, truyền lực..................................................... 24

2.2.3 Hệ thống điện điều khiển............................................................... 26


2.3 Giới thiệu động cơ 1NZ-FE............................................................. 29

2.3.1 Giới thiệu chung............................................................................ 29

2.3.2 Các thông số................................................................................. 33


Chương 3: CƠ CẤU CƠ KHÍ ĐỘNG CƠ 1NZ - FE3.1 Các bộ phận cố định
....................................................................... 39

3.1.1 Thân máy..................................................................................... 39


3.1.1.1 Chức năng.................................................................................. 39

3.1.1.2 Cấu tạo....................................................................................... 39

3.1.1.3 Kiểm tra – bảo dưỡng................................................................. 40


3.1.2 Nắp máy....................................................................................... 41

3.1.2.1 Chức năng.................................................................................. 41

3.1.2.2 Cấu tạo....................................................................................... 41

3.1.2.3 Kiểm tra – bảo dưỡng................................................................. 42


3.1.3 Cacte............................................................................................ 44

3.1.3.1 Chức năng.................................................................................. 44

3.1.3.2 Cấu tạo....................................................................................... 443.1.4 Joint nắp máy............................................................................... 44

3.1.4.1 Chức năng.................................................................................. 45

3.1.4.2 Cấu trúc - nguyên lý.................................................................... 45


3.2 Các bộ phận di động....................................................................... 45

3.2.1 Piston........................................................................................... 46


3.2.1.1 Chức năng.................................................................................. 46

3.2.1.2 Cấu tạo....................................................................................... 46

3.2.1.3 Kiểm tra – bảo dưỡng................................................................. 47


3.2.2 Xéc măng..................................................................................... 48

3.2.2.1 Chức năng.................................................................................. 49

3.2.2.2 Cấu tạo....................................................................................... 49

3.2.2.3 Kiểm tra – bảo dưỡng................................................................. 49


3.2.3 Trục Piston.................................................................................. 50

3.2.3.1 Chức năng.................................................................................. 50

3.2.3.2 Cấu tạo....................................................................................... 50

3.2.3.3 Kiểm tra – bảo dưỡng................................................................. 50


3.2.4 Thanh truyền................................................................................ 51

3.2.4.1 Chức năng.................................................................................. 51

3.2.4.2 Cấu tạo....................................................................................... 51

3.2.4.3 Kiểm tra – bảo dưỡng................................................................. 52


3.2.5 Trục khuỷu................................................................................... 54

3.2.5.1 Chức năng.................................................................................. 54

3.2.5.2 Cấu tạo....................................................................................... 55

3.2.5.3 Kiểm tra – bảo dưỡng................................................................. 56


3.2.6 Bánh đà........................................................................................ 59


3.3 Hệ thống phân phối khí
................................................................... 59

3.3.1 Chức năng..................................................................................... 60

3.3.2 Cấu trúc, nguyên lý........................................................................ 60

3.3.3 Kiểm tra - bảo dưỡng..................................................................... 63


3.4 Hệ thống bôi trơn............................................................................ 87

3.4.1 Chức năng..................................................................................... 87

3.4.2 Cấu trúc - nguyên lý...................................................................... 88

3.4.3 Kiểm tra – bảo dưỡng.................................................................... 91


3.5 Hệ thống làm mát............................................................................ 99

3.5.1 Chức năng..................................................................................... 99

3.5.2 Cấu trúc - nguyên lý...................................................................... 99

3.5.3 Kiểm tra – bảo dưỡng.................................................................... 105


3.6 Hệ thống nhiên liệu......................................................................... 112

3.6.1 Chức năng..................................................................................... 112

3.6.2 Cấu trúc - nguyên lý...................................................................... 112

3.6.3 Kiểm tra – bảo dưỡng.................................................................... 119

CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 1NZ-FE


4.1 Vị trí các chi tiết
.............................................................................. 124

4.2 Sơ đồ hệ thống
............................................................................... 126

4.2.1 Bảng ký hiệu các chân và tín hiệu của ECM.................................... 126

4.2.2 Sơ đồ mạch điện ........................................................................... 128

4.2.3 Mô tả các cực ECM....................................................................... 130


4.3 Hệ thống chẩn đoán ....................................................................... 141

4.3.1 Mô tả hệ thống OBD ................................................................... 141

4.3.2 Chế độ thường và chế độ kiểm tra ................................................ 142

4.3.3 Thuật toán phát hiện 2 hành trình .................................................. 143

4.3.4 Dữ liệu lưu tức thời....................................................................... 143

4.3.5 Kiểm tra giắc DLC3 ...................................................................... 143

4.3.6 Kiểm tra điện áp ắc quy ................................................................ 144

4.3.7 Kiểm tra sự cố bằng đèn CHECK ENGINE ................................... 144

4.3.8 Thứ tự các bước kiểm tra ............................................................. 144

4.3.9 Khôi phục mã lỗi........................................................................... 144

4.3.10 Kiểm tra mã DTC........................................................................ 145

4.3.11 Xoá mã lỗi (DTC)........................................................................ 145

4.3.12 Bảng mã chẩn đoán hư hỏng (DTC).............................................. 145


4.4 Sơ đồ mạch cấp nguồn.................................................................... 147

4.4.1 Mạch nguồn ECM
........................................................................ 147


4.4.1.1 Mô tả......................................................................................... 147

4.4.1.2 Sơ đồ mạch điện......................................................................... 148

4.4.1.3 Quy trình kiểm tra....................................................................... 148


4.4.2 Mạch VC...................................................................................... 153

4.4.2.1 Mô tả......................................................................................... 153

4.4.2.2 Sơ đồ mạch điện......................................................................... 153

4.4.2.3 Quy trình kiểm tra....................................................................... 153


4.4.3 Điện áp hệ thống.......................................................................... 154

4.4.3.1 Mô tả......................................................................................... 154

4.4.3.2 Sơ đồ mạch điện......................................................................... 155

4.4.3.3 Quy trình kiểm tra....................................................................... 155


4.4.4 Mạch nguồn dự phòng ECM........................................................ 157

4.4.4.1 Mô tả......................................................................................... 157

4.4.4.2 Sơ đồ mạch điện......................................................................... 158

4.4.4.3 Quy trình kiểm tra....................................................................... 158


4.5 Các tín hiêu đầu vào ...................................................................... 160

4.5.1 Cảm biến lưu lượng khí nạp
........................................................ 160

4.5.1.1 Hình dạng của cảm biến ............................................................ 160

4.5.1.2 Vị trí của cảm biến .................................................................... 160

4.5.1.3 Sơ đồ mạch điện......................................................................... 160

4.5.1.4 Mô tả cảm biến........................................................................... 161

4.5.1.5 Quy trình kiểm tra....................................................................... 161


4.5.2 Cảm biến nhiệt độ khí nạp........................................................... 165

4.5.2.1 Hình dạng của cảm biến ............................................................ 165

4.5.2.2 Vị trí của cảm biến .................................................................... 165

4.5.2.3 Sơ đồ mạch điện......................................................................... 165

4.5.2.4 Mô tả cảm biến........................................................................... 165

4.5.2.5 Quy trình kiểm tra....................................................................... 166


4.5.3 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát................................................. 167

4.5.3.1 Hình dạng của cảm biến ............................................................ 167

4.5.3.2 Vị trí của cảm biến .................................................................... 168

4.5.3.3 Sơ đồ mạch điện......................................................................... 168

4.5.3.4 Mô tả cảm biến........................................................................... 168

4.5.3.5 Quy trình kiểm tra....................................................................... 168


4.5.4 Cảm biến vị trí bướm ga.............................................................. 170

4.5.4.1 Hình dạng của cảm biến ............................................................ 170

4.5.4.2 Vị trí của cảm biến .................................................................... 171

4.5.4.3 Sơ đồ mạch điện......................................................................... 171

4.5.4.4 Mô tả cảm biến........................................................................... 171

4.5.4.5 Quy trình kiểm tra....................................................................... 172


4.5.5 Cảm biến vị trí bàn đạp ga.......................................................... 174

4.5.5.1 Hình dạng của cảm biến ............................................................ 174

4.5.5.2 Sơ đồ mạch điện......................................................................... 174

4.5.5.3 Mô tả cảm biến........................................................................... 174

4.5.5.4 Quy trình kiểm tra....................................................................... 175


4.5.6 Cảm biến tiếng gõ........................................................................ 178

4.5.6.1 Hình dạng của cảm biến ............................................................ 178

4.5.6.2 Vị trí của cảm biến .................................................................... 178

4.5.6.3 Sơ đồ mạch điện......................................................................... 178

4.5.6.4 Mô tả cảm biến........................................................................... 178

4.5.6.5 Quy trình kiểm tra....................................................................... 179


4.5.7 Cảm biến vị rí trục khuỷu............................................................ 180

4.5.7.1 Hình dạng của cảm biến ............................................................. 180

4.5.7.2 Vị trí của cảm biến ..................................................................... 180

4.5.7.3 Sơ đồ mạch điện......................................................................... 181

4.5.7.4 Mô tả cảm biến........................................................................... 181

4.5.7.5 Quy trình kiểm tra....................................................................... 182


4.5.8 Cảm biến vị trí trục cam.............................................................. 185

4.5.8.1 Hình dạng của cảm biến ............................................................. 185

4.5.8.2 Vị trí của cảm biến ..................................................................... 185

4.5.8.3 Sơ đồ mạch điện......................................................................... 185

4.5.8.4 Mô tả cảm biến........................................................................... 186

4.5.8.5 Quy trình kiểm tra....................................................................... 1874.5.9 Tương quan vị trí trục cam - trục khuỷu (Thân máy 1 cảm biến A) 190

4.5.9.1 Sơ đồ mạch điện......................................................................... 190

4.5.9.2 Mô tả......................................................................................... 190

4.5.9.3 Quy trình kiểm tra....................................................................... 190


4.5.10 Tương quan công tắc phanh A/B................................................ 193

4.5.10.1 Sơ đồ mạch điện ...................................................................... 193

4.5.10.2 Mô tả....................................................................................... 194

4.5.10.3 Quy trình kiểm tra..................................................................... 194


4.5.11 Cảm biến tốc độ xe..................................................................... 196

4.5.11.1 Hình dạng cảm biến.................................................................. 196

4.5.11.2 Vị trí của cảm biến ................................................................... 196

4.5.11.3 Mô tả cảm biến......................................................................... 196

4.5.11.4 Sơ đồ mạch điện....................................................................... 197

4.5.11.5 Quy trình kiểm tra..................................................................... 197


4.5.12 Mạch van điều khiển hệ thống kiểm soát xả hơi xăng................ 200

4.5.12.1 Mô tả mạch.............................................................................. 200

4.5.12.2 Sơ đồ mạch điện....................................................................... 200

4.5.12.3 Quy trình kiểm tra..................................................................... 200


4.5.13 Cảm biến ô xy và cảm biến tỉ số không khí và nhiên liệu (A/F).. 203

4.5.13.1 Hình dạng cảm biến.................................................................. 204

4.5.13.2 Vị trí cảm biến.......................................................................... 204

4.5.13.3 Sơ đồ mạch điện....................................................................... 204

4.5.13.4 Mô tả cảm biến......................................................................... 205


4.5.14 Mạch điện điều khiển bộ xấy cảm biến ô xy................................ 210

4.5.14.1 Sơ đồ mạch điện....................................................................... 210

4.5.14.2 Mô tả, cấu tạo........................................................................... 210

4.5.14.3 Quy trình kiểm tra..................................................................... 210


4.5.15 Hỏng mạch cảm biến ô xy (Thân máy 1, cảm biến 2).................. 215

4.5.15.1 Sơ đồ mạch điện....................................................................... 215

4.5.15.2 Mô tả....................................................................................... 215

4.5.15.3 Quy trình kiểm tra..................................................................... 215


4.6 Các tín hiệu đầu ra.......................................................................... 219

4.6.1 Hệ thống đánh lửa........................................................................ 219


4.6.1.1 Hình dạng của Bôbin và Igniter................................................... 219

4.6.1.2 Vị trí các chi tiết của hệ thống đánh lửa....................................... 220

4.6.1.3 Sơ đồ mạch điện hệ thống đánh lửa............................................. 221

4.6.1.4 Mô tả hệ thống, các tín hiệu đánh lửa.......................................... 221

4.6.1.5 Quy trình kiểm tra....................................................................... 224


4.6.2 Hệ thống điều khiển thời điểm phối khí (VVT-i)........................... 227

4.6.2.1 Cấu tạo hệ thống......................................................................... 227

4.6.2.2 Sơ đồ vị trí của hệ thống............................................................. 228

4.6.2.3 Sơ đồ khối hệ thống điều khiển thay đổi thời điểm phối khí ........ 228

4.6.2.4 Mô tả, thành phần và cấu trúc của hệ thống.................................. 229

4.6.2.5 Kiểm tra cụm van dầu điều khiển phối khí trục cam...................... 231


4.6.3 Mạch điều khiển bơm nhiên liệu.................................................. 232

4.6.3.1 Mô tả......................................................................................... 232

4.6.3.2 Sơ đồ mạch điện......................................................................... 232

4.6.3.3 Quy trình cho chế độ kiểm tra...................................................... 233


4.6.4 Mạch mô tơ điều khiển bướm ga.................................................. 237

4.6.4.1 Mô tả hoạt động.......................................................................... 237

4.6.4.2 Mạch điện điều khiển mô tơ bướm ga.......................................... 238

4.6.4.3 Các chế độ làm việc.................................................................... 238

4.6.4.4 Quy trình kiểm tra....................................................................... 238


4.6.5 Hệ thống giữ quay khởi động....................................................... 240

4.6.5.1 Mô tả hệ thống........................................................................... 240

4.6.5.2 Sơ đồ mạch điện hệ thống giữ quay khởi động............................. 240

4.6.5.3 Quy trình kiểm tra....................................................................... 241


4.6.6 Mạch bộ chấp hành vị trí trục cam “A” (Thân máy một)............. 247

4.6.6.1 Sơ đồ mạch điện......................................................................... 247

4.6.6.2 Mô tả, nguyên lý làm việc........................................................... 247

4.6.6.3 Quy trình kiểm tra....................................................................... 247


4.6.7 Hệ thống thay đổi thời điểm phối khí (VVT)................................. 249

4.6.7.1 Sơ đồ mạch điện......................................................................... 249

4.6.7.2 Mô tả......................................................................................... 249

4.6.7.3 Quy trình kiểm tra....................................................................... 250


4.6.8 Mạch điện mô tơ điều khiển bộ chấp hành bướm ga.................... 256

4.6.8.1 Sơ đồ mạch điện......................................................................... 257

4.6.8.2 Mô tả......................................................................................... 257

4.6.8.3 Quy trình kiểm tra....................................................................... 257


4.6.9 Mạch kim phun nhiên liệu............................................................ 260

4.6.9.1 Sơ đồ mạch điện......................................................................... 260

4.6.9.2 Mô tả......................................................................................... 260

4.6.9.3 Quy trình kiểm tra....................................................................... 260


4.6.10 Lỗi bộ nhớ RAM điều khiển bên trong, ECM/ bộ vi xử lý PCM. 266

4.6.10.1 Mô tả....................................................................................... 266

4.6.10.2 Quy trình kiểm tra..................................................................... 266


4.6.11 Mạch đèn MIL........................................................................... 266

4.6.11.1 Sơ đồ mạch điện....................................................................... 267

4.6.11.2 Mô tả....................................................................................... 267

4.6.11.3 Quy trình kiểm tra..................................................................... 267


4.6.12 Hệ thống điều khiển bướm ga thông minh (ETCS-i)................... 270

4.6.12.1 Khái quát.................................................................................. 270

4.6.12.2 Nguyên lý hoạt động................................................................. 270

4.6.12.3 Các chế độ điều khiển và chức năng an toàn.............................. 274


4.6.13 Hệ thống điều khiển tốc độ cầm chừng....................................... 274

4.6.13.1 Mô tả....................................................................................... 274

4.6.13.2 Quy trình kiểm tra..................................................................... 275


4.6.14 Hệ thống kiểm soát hơi xăng...................................................... 276

4.6.14.1 Sơ đồ hệ thống kiểm soát hơi xăng............................................ 276

4.6.14.2 Mô tả hệ thống.......................................................................... 276

4.6.14.3 Các bộ phận chính.................................................................... 276

4.6.14.4 Thành phần cấu trúc.................................................................. 277

4.6.14.5 Hoạt động của hệ thống............................................................. 280


4.7 Hệ thống thông tin - Mạng CAN..................................................... 281


4.7.1 Khái quát..................................................................................... 289

4.7.2 Hệ thống CAN trên xe TOYOTA VIOS 2007............................... 289


4.7.2.1 Giới thiệu................................................................................... 289

4.7.2.2 Định nghĩa các thuật ngữ............................................................. 290

4.7.2.3 Các ECU và cảm biến trong hệ thống CAN.................................. 291

4.7.2.4 Các mã lỗi cho hệ thống CAN..................................................... 292


CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

5.1 Kết luận.......................................................................................... 293

5.2 Đề nghị............................................................................................ 293


C. TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................ 294


D. PHỤ LỤC........................................................................................ 294

VD:
upload_2015-7-4_22-10-23.png
upload_2015-7-4_22-11-1.png
 

phalaidat

Tài xế O-H
Viết nhiều bài ,lập đề tài có thể là những câu hỏi ,chia sẻ bài viết nhận ngay 150 lít ,xăng của cụ sẽ đầy lên và 300 điểm chỉ là chuyện nhỏ .
 

caubuonviai_999

Tài xế O-H
anh Lương Thưc ơi anh cho em xin tài liệu xe toyota vios 2007 với được không ạ? em đang làm đồ án xe này mà kg có tài liệu. em lên mạng tìm mãi mà không thấy. cảm ơn anh nhiều ! <3 ,
 

caubuonviai_999

Tài xế O-H
anh Lương Thưc ơi anh cho em xin tài liệu xe toyota vios 2007 với được không ạ? em đang làm đồ án xe này mà kg có tài liệu. em lên mạng tìm mãi mà không thấy. cảm ơn anh nhiều ! <3 ,
 

vanminh47

Tài xế O-H
mình đã gửi vào gmail rồi nhé
anh ơi , hiên tai em đang chuẩn bị làm đồ án rồi mà chưa có tài liệu . nhưng mà hiện tại xăng của em không đủ . anh cho em xin với nhé
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên