Nghiên cứu hệ thống phanh xe Kia Rondo2015

LongKhanh999777
Bình luận: 1Lượt xem: 726

LongKhanh999777

Tài xế O-H
LỜI NÓI ĐẦU.. 1

CHƯƠNG I TỔNG QUAN HỆ THỐNG PHANH.. 4

1.1. CÔNG DỤNG, YÊU CẦU VÀ PHÂN LOẠI HỆ THỐNG PHANH.. 4

1.1.1 CÔNG DỤNG.. 4

1.1.2 YÊU CẦU.. 4

1.1.3 PHÂN LOẠI 4

1.2. CẤU TẠO CHUNG CỦA HỆ THỐNG PHANH.. 5

1.2.1 CƠ CẤU PHANH.. 7

1.2.1.1 CƠ CẤU PHANH TANG TRỐNG.. 7

1.2.1.2 CƠ CẤU PHANH ĐĨA.. 11

1.2.2 CƠ CẤU PHANH DỪNG.. 14

1.2.3 DẪN ĐỘNG PHANH.. 15

1.2.3.1 DẪN ĐỘNG PHANH CHÍNH BẰNG CƠ KHÍ 15

1.2.3.2 DẪN ĐỘNG PHANH CHÍNH BẰNG THUỶ LỰC.. 16

1.2.3.3 DẪN ĐỘNG PHANH CHÍNH BẰNG KHÍ NÉN.. 18

1.2.3.4 DẪN ĐỘNG PHANH CHÍNH BẰNG THỦY KHÍ KẾT HỢP. 19

1.2.4 BỘ CƯỜNG HÓA LỰC PHANH.. 20

1.2.5 BỘ CHỐNG HÃM CỨNG BÁNH XE KHI PHANH ABS. 21

CHƯƠNG II CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG PHANH TRÊN XE KIA RONDO 2015. 23

2.1 GIỚI THIỆU VỀ XE THAM KHẢO.. 23

2.2 HỆ THỐNG PHANH TRÊN XE Kia Rondo 2015. 31

2.2.1. CƠ CẤU PHANH.. 31

2.2.2. DẪN ĐỘNG PHANH.. 33

2.2.3 Xy lanh phanh chính: 34

2.2.4 Bộ trợ lực phanh. 39

2.2.5 Van điều hòa lực phanh. 43

2.2.6 BỘ CHỐNG HÃM CỨNG BÁNH XE KHI PHANH - ABS. 47

CHƯƠNG III NHỮNG HƯ HỎNG CỦA HỆ THỐNG PHANH, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA.. 49

3.1 CÁC HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP CỦA HỆ THỐNG PHANH.. 49

3.2 QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG PHANH.. 50

3.3 QUY TRÌNH KIỂM TRA VÀ SỬA CHỮA PHANH.. 51

3.3.1. Châm thêm dầu phanh. 52

3.3.2. Kiểm tra hành trình bàn đạp phanh. 52

KẾT LUẬN.. 55

TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên