Mục đích và ý nghĩa của cuộc thi tay nghề OTO-HUI Skills Contest

Nguyễn Thanh Đàm
Bình luận: 2Lượt xem: 2,485

Nguyễn Thanh Đàm

Giữ xe
Nhân viên
thi tay nghề oto hui skill contest 2019..jpg
1. MỤC ĐÍCH:

- Xây dựng một sân chơi bổ ích cho anh em làm thợ, làm nghề kỹ thuật ô tô
- Xây dựng một cuộc thi có thể đánh giá chuyên môn của các thành viên trong phạm vi diễn đàn OTO-HUI
- Tìm ra một người thợ giỏi trong một tầm nào đó, theo một quan điểm phù hợp với thời điểm hiện nay: Có kiến thức cơ bản, kỹ năng thành thạo, khả năng độc lập, sáng tạo với công việc, có kế hoạch với công việc để đảm bảo giao xe đúng hẹn, đúng tiêu chuẩn về kỹ thuật, đúng tiến độ.
- Tôn vinh nghề sửa chữa ô tô
- Là một hoạt động quảng bá hình ảnh cho garage, cho người thợ
- Lan toả tinh thần người làm kỹ thuật

2. Ý NGHĨA:

- Góp phần định ra tiêu chuẩn của một người thợ sửa chữa ô tô thực thụ
- Định hình lại về công việc của người thợ cho những người học nghề. Qua đó, sẽ giúp họ hoạch định được việc học nghề, theo nghề của bản thân
- Định hướng người thợ làm việc theo kiểu quy trình, kiểu tư duy, theo tiêu chuẩn kỹ thuật chứ không theo kinh nghiệm thuần túy
- Chỉ ra những kỹ năng cần có của người thợ thực thụ
- Gợi ra hoạt động đánh giá năng lực của nhân lực ngành dịch vụ sửa chữa ô tô
- Giúp cho cá nhân người thợ nhận ra những điểm cần hoàn thiện
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
1. MỤC ĐÍCH:

- Xây dựng một sân chơi bổ ích cho anh em làm thợ, làm nghề kỹ thuật ô tô
- Xây dựng một cuộc thi có thể đánh giá chuyên môn của các thành viên trong phạm vi diễn đàn OTO-HUI
- Tìm ra một người thợ giỏi trong một tầm nào đó, theo một quan điểm phù hợp với thời điểm hiện nay: Có kiến thức cơ bản, kỹ năng thành thạo, khả năng độc lập, sáng tạo với công việc, có kế hoạch với công việc để đảm bảo giao xe đúng hẹn, đúng tiêu chuẩn về kỹ thuật, đúng tiến độ.
- Tôn vinh nghề sửa chữa ô tô
- Là một hoạt động quảng bá hình ảnh cho garage, cho người thợ
- Lan toả tinh thần người làm kỹ thuật

2. Ý NGHĨA:

- Góp phần định ra tiêu chuẩn của một người thợ sửa chữa ô tô thực thụ
- Định hình lại về công việc của người thợ cho những người học nghề. Qua đó, sẽ giúp họ hoạch định được việc học nghề, theo nghề của bản thân
- Định hướng người thợ làm việc theo kiểu quy trình, kiểu tư duy, theo tiêu chuẩn kỹ thuật chứ không theo kinh nghiệm thuần túy
- Chỉ ra những kỹ năng cần có của người thợ thực thụ
- Gợi ra hoạt động đánh giá năng lực của nhân lực ngành dịch vụ sửa chữa ô tô
- Giúp cho cá nhân người thợ nhận ra những điểm cần hoàn thiện
Vậy là đây như một cái bản đồ của thợ rồi
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên