MN có bài ví dụ tính toán bài này không ạ, cho e xin cách làm hoặc bài ví dụ với?

H
Bình luận: 12Lượt xem: 215

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
tính toán quá trình công tác anh ạ , quá trình nạp , quá trình nén , hệ số giãn nỡ , tính toán các thông số chu trình công tác anh ạ .
Tính toán quá trình công tác, cụ thể là cái gì?
Hệ số giãn nở của cái gì?
Các thông số chu trình công tác là những thông số gì???
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên