Kỹ thuật Xả Khí Cho Dầu Phanh

khoadongluc
Bình luận: 24Lượt xem: 20,205

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên
Xả khí đường ống phanh
Khi thực hiện quy trình một mình
1. Chuẩn bị xả không khí
(1) Đặt một miếng giẻ bên dưới xylanh phanh chính để ngăn không cho dầu phanh rớt ra dính vào các bộ phận hay bề mặt sơn xung quanh.
(2) Khi lắp bộ thay dầu phanh lên bình chứa xylanh phanh chính, hãy xả một ít dầu phanh sao cho dầu không tràn ra.
(3) Lắp bộ thay dầu phanh vào bình chứa xylanh phanh chính.


1 Xylanh

2 Bình chứa xylanh phanh chính

3 Giẻ

4 Bộ thay dầu phanh
1 Bộ thay dầu phanh
2 Ống bộ thay dầu phanh
3 Nút xả khí
4 Máy nén khí
5 Bọt khí

Xả khí đường ống phanh
2. Xả không khí
(1) Nối bộ thay dầu phanh vào máy nén khí.
(2) Tháo nắp đậy nút xả khí.
(3) Cắm ống của bộ thay dầu phanh vào nút xả khí.
(4) Xả khí bằng cách nới lỏng nút xả khí khoảng ¼ vòng.
(5) Xiết chặt nút xả khí sau khi không còn bọt khí trong dầu phanh chảy ra.
GỢI Ý:
• Hãy tham khảo Hướng dẫn sửa chữa để biết thông tin chi tiết về một số hệ thống phanh như hệ thống có bộ trợ lực phanh thủy lực hay ABS, có thể yêu cầu quy trình đặc biệt.
• Cẩn thận không để dầu phanh trong bình chứa xylanh phanh chính bị hết.

(6) Kiểm tra sao cho nút xả khí được xiết chặt và lắp lại nắp đậy.
(7) Lau sạch dầu phanh rò rỉ ra xung quanh nút xả khí.

THAM KHẢO:


1 Bàn đạp phanh
2 Dầu phanh

Xả khí đường ống phanh
3. Kiểm tra sau khi hoàn tất quy trình
(1) Kiểm tra rằng có đủ khoảng cách giữa bàn đạp phanh và sàn xe khi đạp hết bàn đạp, và không có sự thay đổi về khoảng cách thậm chí khi bàn đạp phanh được đạp vài lần.
GỢI Ý:
Khi cảm thấy bàn đạp phanh quá mềm hay có vẻ như không đủ khi đạp phanh, có thể vẫn còn không khí trong đường ống phanh. Hãy tiến hành quy trình xả khí một lần nữa.

(2) Đổ dầu phanh mới vào bình chứa xylanh phanh chính đến mức MAX.
(3) Khi động cơ chạy không tải, đạp phanh và kiểm tra xem có rò rỉ dầu từ nút xả khí không.Khi xả không khí với hai người


1 Nút xả khí
2 Ống nhựa

(1) Hãy để người phụ việc ngồi trên ghế lái xe và kích xe lên.
(2) Gắn ống nylông vào nút xả khí và ra hiệu cho người phụ việc khi việc chuẩn bị đã hoàn tất.
(3) Người phụ việc sẽ đạp bàn đạp phanh vài lần.
(4) Giữ bàn đạp phanh ở vị trí đạp hoàn toàn.
(5) Nới lỏng nút xả khí khoảng ¼ vòng và xả không khí.
(6) Xiết chặt nhanh nút xả khí.
(7) Lặp lại các bước tự (3) đến (6) cho đến khi không có bọt khí trong dầu phanh chảy ra.

CHÚ Ý:
• Thực hiện các bước (5) và (6) nhanh, nếu không không khí có thể lọt vào đường ống phanh.
• Hãy theo dõi mức dầu phanh của bình chứa xylanh phanh chính và đổ thêm dầu khi thực hiện quy trình này để sao cho dầu không bị hết. Nếu dầu phanh trong bình chứa bị hết khi xả khí, không khí sẽ lọt vào trong hệ thống qua xylanh phanh chính, nên cần phải thực hiện quy trình xả khí một lần nữa.

(8) Kiểm tra rằng nút xả khí được xiết chặt và lắp lại nắp đậy.

GỢI Ý:

Quy trình này phải được tiến hành đồng thời với việc ra hiệu cho người kia.
theo tài liệu của toyota
 

duyduy111

Tài xế O-H
Xả khí đường ống phanh
Khi thực hiện quy trình một mình
1. Chuẩn bị xả không khí
(1) Đặt một miếng giẻ bên dưới xylanh phanh chính để ngăn không cho dầu phanh rớt ra dính vào các bộ phận hay bề mặt sơn xung quanh.
(2) Khi lắp bộ thay dầu phanh lên bình chứa xylanh phanh chính, hãy xả một ít dầu phanh sao cho dầu không tràn ra.
(3) Lắp bộ thay dầu phanh vào bình chứa xylanh phanh chính.


1 Xylanh

2 Bình chứa xylanh phanh chính

3 Giẻ

4 Bộ thay dầu phanh
1 Bộ thay dầu phanh
2 Ống bộ thay dầu phanh
3 Nút xả khí
4 Máy nén khí
5 Bọt khí

Xả khí đường ống phanh
2. Xả không khí
(1) Nối bộ thay dầu phanh vào máy nén khí.
(2) Tháo nắp đậy nút xả khí.
(3) Cắm ống của bộ thay dầu phanh vào nút xả khí.
(4) Xả khí bằng cách nới lỏng nút xả khí khoảng ¼ vòng.
(5) Xiết chặt nút xả khí sau khi không còn bọt khí trong dầu phanh chảy ra.
GỢI Ý:
• Hãy tham khảo Hướng dẫn sửa chữa để biết thông tin chi tiết về một số hệ thống phanh như hệ thống có bộ trợ lực phanh thủy lực hay ABS, có thể yêu cầu quy trình đặc biệt.
• Cẩn thận không để dầu phanh trong bình chứa xylanh phanh chính bị hết.

(6) Kiểm tra sao cho nút xả khí được xiết chặt và lắp lại nắp đậy.
(7) Lau sạch dầu phanh rò rỉ ra xung quanh nút xả khí.

THAM KHẢO:


1 Bàn đạp phanh
2 Dầu phanh

Xả khí đường ống phanh
3. Kiểm tra sau khi hoàn tất quy trình
(1) Kiểm tra rằng có đủ khoảng cách giữa bàn đạp phanh và sàn xe khi đạp hết bàn đạp, và không có sự thay đổi về khoảng cách thậm chí khi bàn đạp phanh được đạp vài lần.
GỢI Ý:
Khi cảm thấy bàn đạp phanh quá mềm hay có vẻ như không đủ khi đạp phanh, có thể vẫn còn không khí trong đường ống phanh. Hãy tiến hành quy trình xả khí một lần nữa.

(2) Đổ dầu phanh mới vào bình chứa xylanh phanh chính đến mức MAX.
(3) Khi động cơ chạy không tải, đạp phanh và kiểm tra xem có rò rỉ dầu từ nút xả khí không.Khi xả không khí với hai người


1 Nút xả khí
2 Ống nhựa

(1) Hãy để người phụ việc ngồi trên ghế lái xe và kích xe lên.
(2) Gắn ống nylông vào nút xả khí và ra hiệu cho người phụ việc khi việc chuẩn bị đã hoàn tất.
(3) Người phụ việc sẽ đạp bàn đạp phanh vài lần.
(4) Giữ bàn đạp phanh ở vị trí đạp hoàn toàn.
(5) Nới lỏng nút xả khí khoảng ¼ vòng và xả không khí.
(6) Xiết chặt nhanh nút xả khí.
(7) Lặp lại các bước tự (3) đến (6) cho đến khi không có bọt khí trong dầu phanh chảy ra.

CHÚ Ý:
• Thực hiện các bước (5) và (6) nhanh, nếu không không khí có thể lọt vào đường ống phanh.
• Hãy theo dõi mức dầu phanh của bình chứa xylanh phanh chính và đổ thêm dầu khi thực hiện quy trình này để sao cho dầu không bị hết. Nếu dầu phanh trong bình chứa bị hết khi xả khí, không khí sẽ lọt vào trong hệ thống qua xylanh phanh chính, nên cần phải thực hiện quy trình xả khí một lần nữa.

(8) Kiểm tra rằng nút xả khí được xiết chặt và lắp lại nắp đậy.

GỢI Ý:

Quy trình này phải được tiến hành đồng thời với việc ra hiệu cho người kia.
theo tài liệu của toyota
hay thật!!!!
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên