Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp DH-CD-TC

O
Bình luận: 0Lượt xem: 1,162

otocu

quản trị diễn đàn
THÔNG BÁO ÔN THI
TỐT NGHIỆP NĂM 2009
Dành cho hệ Trung Cấp chính qui & nghề + Trung cấp – công nhân về thi lại ( tại lầu 4 nhà X )
7h30 ngày thứ hai & ba ( 06& 07/07/09 ) : Lý thuyết
13h30 ngày thứ hai & ba (06& 07/07/09 ) : Lý thuyết
7h30 ngày thứ bảy & hai ( 11& 13/07/09 ) : Thực hành
13h30 ngày thứ hai & ba ( 11& 13/07/09 ) : Thực hành

Dành cho hệ Đại Học chính qui vả Đại Học về thi lại :
7h30 ngày thứ ba & tư ( 21& 22/07/09 ) : Lý thuyết
13h30 ngày thứ ba & tư ( 21& 22/07/09 ): Lý thuyết

Dành cho hệ Cao Đẳng 8 & Nguyễn Tất Thành vả Cao Đẳng về thi lại :
7h30 ngày thứ năm & sáu ( 23& 24/07/09 ) : Lý thuyết
13h30 ngày thứ năm & sáu ( 23& 24/07/09 ) : Lý thuyết

Ôn Thi thực hành dành cho cả hệ Cao Đẳng & Đại Học :
Chiều ngày thứ sáu ( 24/07/09 ) : Thực hành
Sáng & chiều ngày thứ bảy ( 25/07/09 ) : Thực hành

Ngày 24 tháng 06 năm 2009
Khoa Động Lực
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên