Hướng Dẫn Sửa Chữa P2454 Differential Pressure Sensor Signal Too Low

Kuntu1997
Bình luận: 0Lượt xem: 1,611

Kuntu1997

Tài xế O-H
PHÂN TÍCH MÃ LỖI P2454 DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR SIGNAL TOO LOW

I. THÔNG TIN CHUNG MÃ LỖI P2454 DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR SIGNAL TOO LOW
1. Mô tả chung
Cảm biến chênh lệch áp suất lắp đặt phía trên của PMC và đo chênh lệch áp suất giữa trước và sau PMC. Nếu chênh lệch áp suất cao hơn hoặc thấp hơn giá trị chuẩn, ECM cho rằng mụi than được trữ bên trong PMC là quá mức. Nó có mục đích giám sát PMC bị người dùng tự ý tháo bỏ.

2. Mô tả mã lỗi P2454 Differential Pressure Sensor Signal Too Low
Nếu giá trị đầu ra của cảm biến chênh lệch áp suất được phát hiện dưới 0,3V trong khoảng 3,008ms trở lên, ECM đánh giá đây là lỗi và mã lỗi P2454 được đặt. Các nguyên nhân có thể xảy ra là hở hoặc ngắn mạch, chạm mass chân số 70 giắc nối ECM (C01)

3. Nguyên nhân hư hỏng mã lỗi Tín hiệu cảm biến chênh lệch áp suất quá thấp
 • Giắc kết, dây điện kết nối kém
 • Hở mạch hoặc chạm mass chân 70 giắc C01 ECM
4. Triệu chứng nhận biết mã lỗi P2454
 • Nhiệt độ động cơ tăng
 • Nhiệt độ hộp số cao hơn bình thường
 • Hiệu suất động cơ giảm
 • Khói đen quá mức từ ống xả
5. Thông số kỹ thuật cảm biến đo độ chênh lệch áp suấtHình 1: Tín hiệu cảm biến chênh lệch áp suất quá thấp


6. Sơ đồ mạch điện cảm biến đo độ chênh lệch áp suất

Hình 2: Sơ đồ mạch điện cảm biến đo độ chênh lệch áp suất


II. QUY TRÌNH SỬA CHỮA MÃ LỖI P2454 DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR SIGNAL TOO LOW
1. Kiểm tra mạch tín hiệu
- Bước 1: Kiểm tra mạch tín hiệu

- Bước 2: Ngắt kết nối giắc cảm biến chênh lệch áp suất

- Bước 3: Bật chìa khóa ON. Tắt động cơ

- Bước 4: Đo điện áp chân số 2 của cảm biến chênh lệch áp suất với mass

 • Thông số kỹ thuật: Khoảng 5V
 • Điện áp đo được có nằm trong tiêu chuẩn hay không?
Có - Đi đến bước “Kiểm tra nguồn cấp”

Không - Sửa chữa hở hoặc ngắn mạch và đi đến quy trình “Kiểm tra xe sau sửa chữa”


2. Kiểm tra nguồn cấp

- Bước 1: Ngắt kết nối giắc cảm biến chênh lệch áp suất

- Bước 2: Bật chìa khóa ON. Tắt động cơ

- Bước 3: Đo điện áp giữa chân số 1 của cảm biến chênh lệch áp suất với mass

 • Thông số kỹ thuật: Khoảng 5V
 • Điện áp đo được có nằm trong tiêu chuẩn hay không?
Có - Đi đến bước “Kiểm tra mạch tiếp mass”

Không - Sửa chữa hở mạch và đi đến quy trình “Kiểm tra xe sau sửa chữa”


3. Kiểm tra mạch tiếp mass
- Bước 1: Ngắt kết nối giắc nối cảm biến chênh lệch áp suất và giắc nối ECM

- Bước 2: Bật chìa khóa ON. Tắt động cơ

- Bước 3: Đo điện trở giữa chân số 3 cảm biến chênh lệch áp suất và chân 46 của ECM

 • Thông số kỹ thuật: Thông mạch (Dưới 1Ω)
 • Điện trở đo được có nằm trong tiêu chuẩn hay không?
Có - Đi đến bước “Kiểm tra bộ phận”

Không - Sửa chữa hở mạch và đi đến quy trình “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

4. Kiểm tra bộ phận
- Bước 1: Ngắt kết nối giắc nối cảm biến chênh lệch áp suất

- Bước 2: Tắt chìa khóa

- Bước 3: Đo điện trở giữa mỗi chân của giắc cảm biến chênh lệch áp suất (C51)

 • Thông số kỹ thuật:
Chân: 1-2: 5 KΩ, 1-3: 6.3 KΩ, 2-3: 10.5 KΩ
 • Điện trở đo được có nằm trong tiêu chuẩn hay không?
Có - Đi đến bước “Kiểm tra xe sau sửa chữa”

Không - Thay thế cảm biến chênh lệch áp suất và đi đến quy trình “Kiểm tra xe sau sửa chữa”


5. Kiểm tra xe sửa chữa
- Bước 1: Sau khi sửa chữa, cần phải xác minh rằng lỗi đã được sửa chữa

- Bước 2: Kết nối máy chẩn đoán chế độ “ Phân tích DTC”

- Bước 3: Nhấn vào “DTC Status” và xác nhận rằng “ DTC Readiness Flag” hiển thị “ Completed”. Nếu không, lái xe trong điều kiện của dữ liệu đóng băng hoặc đáp ứng các điều kiện.

- Bước 4: Đọc thông số “DTC Status”

 • Thông số có hiển thị “ Lỗi lịch sử (không phải hiện tại)” không?
Có - Hệ thống thực hiện theo đặc điểm kĩ thuật ở thời điểm hiện tại. Xóa DTC

Không - Áp dụng quy trình xử lý sự cố

HOÀN THÀNH, KẾT THÚC QUY TRÌNH XỬ LÝ MÃ LỖI !
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên