How Motorcycles Work - khởi đầu dự án dịch tiếng Anh nào các bạn

ot2
ot2
Bình luận: 8Lượt xem: 2,541

ot2

Tài xế O-H
cái này lấy bên trang howstuffworks, link http://auto.howstuffworks.com/motorcycle.htm, các bạn thử dịch theo ý bản thân xem , sau đó post lên dd cho anh em thao khảo góp ý

bước đầu chúng ta chỉ dịch trang thứ nhất thôi nhé

How Motorcycles Work

Since 1998, the number of motorcycles in the United States has increased by 34 percent [ref]. Why the sudden spike in popularity? Unlike cars, motorcycles allow riders to connect intimately with the driving experience. But it's not just about adventure and freedom. With gas prices soaring, motorcycles, which can achieve fuel economies as high as 85 miles per gallon, provide an attractive alternative to gas-guzzling cars.
In this article, we'll learn how the modern motorcycle operates, how motorcycle design has evolved over the years and how motorcycles might change in the near future.
[FONT=arial,helvetica]
[SIZE=-2]Photo courtesy Dee Kull, MorgueFile[/SIZE]
See more *motorcycle pictures.[/FONT]
[FONT=arial,helvetica] [/FONT]

*Motorcycle Basics
Motorcycles are motorized vehicles for transporting one or two riders. Generally, a motorcycle has only two wheels, but any vehicle with fewer than four wheels in contact with the ground can be classified as a motorcycle. Three-wheel variations of the motorcycle include the "hack" (motorcycle plus sidecar) and the "trike" (short for motortricycle).

[FONT=arial,helvetica]

[SIZE=-2]Photo courtesy Kenn Kiser, Pixel Perfect Digital[/SIZE]
[SIZE=-1]2001 Honda Gold Wing GL 1800
with Monarch trike conversion
[/SIZE]
[/FONT]
The layout of the modern motorcycle was established by 1914 and has remained fundamentally unchanged ever since. The overall structure and function of a motorcycle is quite simple. It includes a gasoline engine, which converts the reciprocating motion of pistons into rotary motion, just like the engine in a car. A transmission system transmits this motion to the back wheel. As the back wheel turns, it propels the motorcycle forward. Steering is accomplished by turning the front wheel via the handlebars and by leaning the bike to one side or the other. Two hand levers enable the rider to operate the clutch and the front brake, while two foot pedals enable him to change gears and control the rear brake.
Next, we'll take a close look at a motorcycle engine.

[FONT=arial,helvetica] [/FONT][FONT=arial,helvetica][SIZE=+1]*Motorcycles Go To War[/SIZE][/FONT] [FONT=arial,helvetica][SIZE=-1] [/SIZE][/FONT]
[FONT=arial,helvetica]

[SIZE=-1]A Harley-Davidson military motorcycle[/SIZE]
[/FONT] [FONT=arial,helvetica][SIZE=-1]When World War I started in 1914, the automobile did not own the roads. Motorcycles filled the gaps as dependable, reliable vehicles. In the war, their utilitarian nature was put to good use. American and European armies used motorcycles extensively to gather reconnaissance, deliver messages and, in some cases, engage in combat. In 1917, roughly one-third of all Harley-Davidson motorcycles produced were sold to the U.S. military; in 1918, that figure rose to 50 percent. By the end of the war, it is estimated that the Army used some 20,000 motorcycles -- most of them Harley-Davidsons [ref][/SIZE] [/FONT]
 

ot2

Tài xế O-H
How Motorcycles Work
Since 1998, the number of motorcycles in the United States has increased by 34 percent [ref]. Why the sudden spike in popularity? Unlike cars, motorcycles allow riders to connect intimately with the driving experience. But it's not just about adventure and freedom. With gas prices soaring, motorcycles, which can achieve fuel economies as high as 85 miles per gallon, provide an attractive alternative to gas-guzzling cars.
Từ 1998, số lựong mô tô ở Mỹ đã tăng tới 34%. Tại sao lại có sự tăng đột biến mang tính phổ biến như thế? Ko giống ô tô, mô tô cho phép nguời lái gắn bó hơn với những kinh nghịêm lái xe. Nhưng ko chỉ về sự khám phá và tự do. Với giá nhiên lịêu tăng cao, mô tô chỉ tiêu thụ nhiên lịêu ở mức 85dặm/gallon, khiến chúng trở thành vật thay thế hấp dẫn cho những chiếc ô tô uống xăng như uống nuớc
In this article, we'll learn how the modern motorcycle operates, how motorcycle design has evolved over the years and how motorcycles might change in the near future.
ở chủ đề này, chúng ta sẽ biết 1 chiếc mô tô họat động như thế nào, những mẫu xe đuợc phát triển như thế nào và chúng thay đổi ra sao trong tuơng lai
Motorcycle Basics
Motorcycles are motorized vehicles for transporting one or two riders. Generally, a motorcycle has only two wheels, but any vehicle with fewer than four wheels in contact with the ground can be classified as a motorcycle. Three-wheel variations of the motorcycle include the "hack" (motorcycle plus sidecar) and the "trike" (short for motortricycle).
Mô tô nghĩa là phuơng tiện giao thông đuợc gắn động cơ dùng chở 1 hay 2 nguời. về cơ bản, 1 chiếc mô tô có 2 bánh xe,nhưng bất cứ phuơng tiện giao thong nào với số bánh tiếp xúc mặt đuờng nhỏ hơn 4 đều có thể xem như mô tô. Những chiếc mô tô 3 bánh bao bồm những chiếc sidecar ( chiếc xe có cái thùng kế bên đó ) và mototricycle ( cái này bó tay ko biết cái j cả)
The layout of the modern motorcycle was established by 1914 and has remained fundamentally unchanged ever since. The overall structure and function of a motorcycle is quite simple. It includes a gasoline engine, which converts the reciprocating motion of pistons into rotary motion, just like the engine in a car. A transmission system transmits this motion to the back wheel. As the back wheel turns, it propels the motorcycle forward. Steering is accomplished by turning the front wheel via the handlebars and by leaning the bike to one side or the other. Two hand levers enable the rider to operate the clutch and the front brake, while two foot pedals enable him to change gears and control the rear brake.
Sự bố trí trên những chiếc mô tô hịên đại đuợc thiết lập từ 1914 và cái nền tảng vẫn đuợc giữ cho đến giờ. Cấu trúc tổng quan và chức năng của 1 chiếc mô tô khá đơn giản. nó bao gồm 1 động cơ xăng,để biến chuyển động tịnh tiến thành chd quay cho bánh xe sau. Khi bánh sau chuyển động , nó đẩy chiếc xe tới truớc. lái bằng cách quay bánh truớc thong qua thanh lái và nghiêng xe về 1 phía. 2 cần bẩy cho phép nguời lái tác động lên ly hợp và thắng truớc, trong khi 2 pedal duới chân cho phép thay đổi tỉ số truyền và kiểm sóat bánh sau
Next, we'll take a close look at a motorcycle engine.
Tiếp theo, chúng ta sẽ nhìn rõ hơn 1 chiếc mô tô

¬Motorcycles Go To War
A Harley-Davidson military motorcycle
When World War I started in 1914, the automobile did not own the roads. Motorcycles filled the gaps as dependable, reliable vehicles. In the war, their utilitarian nature was put to good use. American and European armies used motorcycles extensively to gather reconnaissance, deliver messages and, in some cases, engage in combat. In 1917, roughly one-third of all Harley-Davidson motorcycles produced were sold to the U.S. military; in 1918, that figure rose to 50 percent. By the end of the war, it is estimated that the Army used some 20,000 motorcycles -- most of them Harley-Davidsons
Khi ww1 bắt đầu vào 1914, mô tô chưa phải là thứ phổ biến trên đuờng. mô tô đã lấp đầy khỏang trống này như một phuơng tiện đáng tin cậy. trong chiến tranh, bản chất thực tế đuợc coi như sự sử dụng tốt >”< . mỹ và châu âu dùng mô tô cho họat động do thám, chuyển phát thư từ và, trong vài truờng hợp, tham gia cả vào trận chiến. năm 1917, chừng 1/3 những chiếc Harley đuợc bán cho quân đội Mỹ, năm 1918, tăng lên 50%. Cuối cuộc chiến, uớc chừng quân đội đã dùng khoảng 20.000 chiếc mô tô, hầu hết là những chiếc Harley
 

wing

Tài xế O-H
How Motorcycles Work
Since 1998, the number of motorcycles in the United States has increased by 34 percent [ref]. Why the sudden spike in popularity? Unlike cars, motorcycles allow riders to connect intimately with the driving experience. But it's not just about adventure and freedom. With gas prices soaring, motorcycles, which can achieve fuel economies as high as 85 miles per gallon, provide an attractive alternative to gas-guzzling cars.
Từ 1998, số lựong mô tô ở Mỹ đã tăng tới 34%. Tại sao lại có sự tăng đột biến (mang tính phổ biến) như thế? Ko giống ô tô, mô tô cho phép nguời lái gắn bó hơn với những kinh nghịêm lái xe. Nhưng ko chỉ về sự khám phá và tự do. Với giá nhiên lịêu tăng cao, mô tô chỉ tiêu thụ nhiên lịêu ở mức 85dặm/gallon, khiến chúng trở thành vật thay thế hấp dẫn cho những chiếc ô tô uống xăng như uống nuớc
In this article, we'll learn how the modern motorcycle operates, how motorcycle design has evolved over the years and how motorcycles might change in the near future.
ở chủ đề này, chúng ta sẽ biết 1 chiếc mô tô họat động như thế nào, những mẫu xe đuợc phát triển như thế nào và chúng thay đổi ra sao trong tuơng lai
Motorcycle Basics
Motorcycles are motorized vehicles for transporting one or two riders. Generally, a motorcycle has only two wheels, but any vehicle with fewer than four wheels in contact with the ground can be classified as a motorcycle. Three-wheel variations of the motorcycle include the "hack" (motorcycle plus sidecar) and the "trike" (short for motortricycle).
Mô tô nghĩa là phuơng tiện giao thông đuợc gắn động cơ dùng chở 1 hay 2 nguời. về cơ bản, 1 chiếc mô tô có 2 bánh xe,nhưng bất cứ phuơng tiện giao thong nào với số bánh tiếp xúc mặt đuờng nhỏ hơn 4 đều có thể xem như mô tô. Những chiếc mô tô 3 bánh bao bồm những chiếc (sidecar) hack( xe có thùng chở người bên cạnh ) và mototricycle (hình)
The layout of the modern motorcycle was established by 1914 and has remained fundamentally unchanged ever since. The overall structure and function of a motorcycle is quite simple. It includes a gasoline engine, which converts the reciprocating motion of pistons into rotary motion, just like the engine in a car. A transmission system transmits this motion to the back wheel. As the back wheel turns, it propels the motorcycle forward. Steering is accomplished by turning the front wheel via the handlebars and by leaning the bike to one side or the other. Two hand levers enable the rider to operate the clutch and the front brake, while two foot pedals enable him to change gears and control the rear brake.
Sự bố trí trên những chiếc mô tô hịên đại đuợc thiết lập từ 1914 và cái nền tảng vẫn đuợc giữ cho đến giờ. Cấu trúc tổng quan và chức năng của 1 chiếc mô tô khá đơn giản. nó bao gồm 1 động cơ xăng,để biến chuyển động tịnh tiến của piston thành chuyển động quay (cho bánh xe sau). hệ thống truyền động (hộp số) sẽ truyền chuyển động này đến bánh sau.Khi bánh sau chuyển động , nó đẩy chiếc xe tới truớc. Điều khiển xe bằng cách dùng xoay bánh xe trước(lái bằng cách quay bánh truớc) thong qua thanh lái (tay lái)(và) hoặc nghiêng xe về một phía. Hai cần thắng ở tay lái (bẩy) cho phép nguời lái tác động lên ly hợp và thắng truớc, trong khi hai pedal duới chân cho phép thay đổi tỉ số truyền và thắng bánh sau
Next, we'll take a close look at a motorcycle engine.
Tiếp theo, chúng ta sẽ nhìn rõ hơn 1 chiếc mô tô

¬Motorcycles Go To War
A Harley-Davidson military motorcycle
When World War I started in 1914, the automobile did not own the roads. Motorcycles filled the gaps as dependable, reliable vehicles. In the war, their utilitarian nature was put to good use. American and European armies used motorcycles extensively to gather reconnaissance, deliver messages and, in some cases, engage in combat. In 1917, roughly one-third of all Harley-Davidson motorcycles produced were sold to the U.S. military; in 1918, that figure rose to 50 percent. By the end of the war, it is estimated that the Army used some 20,000 motorcycles -- most of them Harley-Davidsons
Khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất bắt đầu vào 1914, mô tô chưa phải là thứ phổ biến trên đuờng. mô tô đã lấp đầy khỏang trống này như một phuơng tiện đáng tin cậy. trong chiến tranh, yêu cầu thực tế(bản chất thực tế đuợc coi như) là sử dụng tốt >”< . mỹ và châu âu dùng mô tô cho họat động do thám, chuyển phát thư từ và, trong vài truờng hợp, tham gia cả vào trận chiến. năm 1917, chừng 1/3 những chiếc Harley đuợc bán cho quân đội Mỹ, năm 1918, tăng lên 50%. Cuối cuộc chiến, uớc chừng quân đội đã dùng khoảng 20.000 chiếc mô tô, hầu hết là những chiếc Harley

sửa lại đôi chút đọc cho dễ hiểu :), trong ngoặc là bỏ đi, màu xanh là tui thêm vô nhé
 

ot2

Tài xế O-H
hé hé, thì bác cứ làm lại nguyên bài rùi post lun

cái chỗ Two hand levers enable .. bác sửa là cần thắng cũng ko hay lắm , vì 1 cái là tay ly hợp, trong nguyên bản nó cũng chỉ nói chung chung là lever mà thôi
còn những cái khác bác chỉnh lại là ... chuẩn :d
 

wing

Tài xế O-H
hé hé, thì bác cứ làm lại nguyên bài rùi post lun

cái chỗ Two hand levers enable .. bác sửa là cần thắng cũng ko hay lắm , vì 1 cái là tay ly hợp, trong nguyên bản nó cũng chỉ nói chung chung là lever mà thôi
còn những cái khác bác chỉnh lại là ... chuẩn :d

ừ thì biết là vậy, nhưng tui nghĩ văn hóa xe hai bánh mình quen với 2 tay thắng ở trên (xe đạp :d) nên mình dịch là tay thắng cho dễ hiểu ấy mà, hay dịch là "tay côn" được không ta ?

ý kiến riêng thôi nha. :d
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên