Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ

khoadongluc
Bình luận: 0Lượt xem: 2,030

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên
Phần thứ nhất: Nhập môn kỹ thuật điều khiển theo chương trình số CNC
Chương 1: Khái niệm cơ bản và định nghĩa
Chương 2: Chức năng và cấu tạo của các hệ điều khiển số
Chương 3: Điều khiển CNC
Phần thứ hai: Tạo hình trên máy công cụ CNC
Chương 4: Xử lý cá dữ liệu chương trình tạo hình
Chương 5: Chuyển động chạy dao trong máy công cụ điều khiển số
Chương 6: Các phương pháp đo vị trí trên máy CNC
Phần thứ ba: Hệ thống dữ liệu và cấu trúc của chương trình làm việc trên máy công cụ CNC
Chương 7: Chương trình làm việc soạn thảo cho hệ điều khiển số
Chương 8: Hoạt động của một hệ điều khiển số
Phần thứ tư: Kỹ thuật lập trình CNC
Chương 9: Các phương pháp lập trình cho hệ điều khiển số
Chương 10: Các ví dụ lập trình
Chương 11: Lập trình bằng máy
Phần thứ năm: Một số chuyên đề nâng cao và phụ lục
Điều khiển số trực tiếp truyền dữ liệu từ máy tính chủ DNC, điều khiển thích nghi AC và hệ thống gia công linh hoạt FMS
link download

pass: www.oto-hui.com
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên