ford everest 2009 báo lỗi P0628

K
Bình luận: 3Lượt xem: 1,255

24.july

Tài xế O-H
Kiểm tra đường điện và con van của nó thôi.
đây là 1 vài thông tin cho bạn.
- Faulty Fuel Pump
- Fuel pump harness is open or shorted
- Fuel pump circuit poor electrical connection
- Faulty Fuel Pump Relay
- Faulty fuel pump control module (if applicable - nếu có)
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên