Em đang có máy phát điện trên động cơ của tàu gồm có 4 chân B, E, F, N mà

NLPhuu
Bình luận: 0Lượt xem: 159
Bên trên