Đồ điện dành cho dân độ xe !

M
MTV
Bình luận: 5Lượt xem: 3,839

MTV

Tài xế O-H
KOSO RX2: đèn nền 7 màu, kiểu dáng ngầu --->>>

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_0079Small.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_0079Small.jpg"] [/URL][/URL]

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_0080Small.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_0080Small.jpg"] [/URL][/URL]

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_0081Small.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_0081Small.jpg"] [/URL][/URL]

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_0087Small.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_0087Small.jpg"] [/URL][/URL]

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_0088Small.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_0088Small.jpg"] [/URL][/URL]

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/ba010001-1.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/ba010001-1.jpg"] [/URL][/URL]


1/ KOSO RX-2N: --->>>
[URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/ba015b10-1.jpg"][URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/ba015b10-1.jpg"] [/URL][/URL]
[URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0071Small.jpg"][URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0071Small.jpg"] [/URL][/URL]

[URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0073Small.jpg"][URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0073Small.jpg"] [/URL][/URL]

[URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0078Small.jpg"][URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0078Small.jpg"] [/URL][/URL]


2/ KOSO XR - SR:

[URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/bb017b00.jpg"][URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/bb017b00.jpg"] [/URL][/URL]


[URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0058Small.jpg"][URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0058Small.jpg"] [/URL][/URL]

[URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0067Small.jpg"][URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0067Small.jpg"] [/URL][/URL]

[URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0061Small.jpg"][URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0061Small.jpg"] [/URL][/URL]

[URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0066Small.jpg"][URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0066Small.jpg"] [/URL][/URL]

[URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0059Small.jpg"][URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0059Small.jpg"] [/URL][/URL]


3/ KOSO RX1N:
- Loại đầy đủ chức năng, màu trắng, đen
[URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/ba011b02.jpg"][URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/ba011b02.jpg"] [/URL][/URL]

[URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/ba011w02.jpg"][URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/ba011w02.jpg"] [/URL][/URL]


[URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/-20080414-153752Small-1.jpg"][URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/-20080414-153752Small-1.jpg"] [/URL][/URL]

[URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/p_051201_07228Small-1.jpg"][URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/p_051201_07228Small-1.jpg"] [/URL][/URL]

Hình chụp thực tế tại cửa hàng

[URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0045Small.jpg"][URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0045Small.jpg"] [/URL][/URL]

[URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0046Small.jpg"][URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0046Small.jpg"] [/URL][/URL]

[URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0047Small.jpg"][URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0047Small.jpg"] [/URL][/URL]

[URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0048Small.jpg"][URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0048Small.jpg"] [/URL][/URL]

[URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0050Small.jpg"][URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0050Small.jpg"] [/URL][/URL]

Có sách hướng dẫn sử dụng và láp ráp nhé

[URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0057Small.jpg"][URL="http://i234.photobucket.com/albums/ee114/blogdemo88/IMG_0057Small.jpg"] [/URL][/URL]


5/ KOSO Voltmeter

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_0464Small.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_0464Small.jpg"] [/URL][/URL]

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_0465Small.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_0465Small.jpg"] [/URL][/URL]

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_0467Small.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_0467Small.jpg"] [/URL][/URL]

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_0469Small.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_0469Small.jpg"] [/URL][/URL]

6/ KOSO RPM: đo tua máy, có 2 màu đen trắng
[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_1544.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_1544.jpg"] [/URL][/URL]

7/ Kính chiếu hậu KOSO

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_0477Small.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_0477Small.jpg"] [/URL][/URL]

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_0478Small.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_0478Small.jpg"] [/URL][/URL]

[URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_0479Small.jpg"][URL="http://i443.photobucket.com/albums/qq156/daihoanggiateam/IMG_0479Small.jpg"] [/URL][/URL]

 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên