đề thi olympic khoa học Mac - Lenin 2009

vancong
Bình luận: 0Lượt xem: 3,933

vancong

Hết mình vì Ô hát!
THÀNH ĐOÀN – ĐẠI HỌC QUỐC GIA
TP. HỒ CHÍ MINH


HỘI THI OLYMPIC
CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC- LÊNIN,
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
“TẦM NHÌN XUYÊN THẾ KỶ”
LẦN V - NĂM 2009

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2009

ĐỀ THI
PHẦN THI CÁ NHÂN
Tuần thứ nhất (30/3- 5/4/2009)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (trả lời vào bảng trả lời bên dưới, đánh dấu “X” vào ô phương án đúng, nếu bỏ phương án đã chọn thì khoanh tròn phương án đó, nếu chọn lại phương án đã bỏ thì bôi đen cả ô)

1. Chọn quan điểm đúng nhất trong các quan điểm sau đây:
a. Vận động là phương thức tồn tại của vật chất
b. Không gian, thời gian là những phương thức tồn tại của vật chất
c. Vận động, không gian, thời gian là những phương thức tồn tại của vật chất
d. Phương thức tồn tại của vật chất là vận động.

2. Ai là tác giả câu nói « Tất cả các khoa học khác đều cần thiết hơn chính triết học, nhưng không có một khoa học nào tốt đẹp hơn triết học »?
a. Aristôte b. Platon c. Hêghen d. Các Mác

3. Cấu trúc của một hình thái kinh tế- xã hội gồm :
a. Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
b. Cơ sở hạ tầng và phương thức sản suất
c. Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng.

4. Tính chất hai mặt của lao động thể hiện trong hàng hóa là:
a. Lao động cụ thể và lao động trừu tượng
b. Lao động chân tay và lao động trí óc
c. Lao động cá biệt và lao động xã hội
d. Lao động giản đơn và lao động phức tạp

5. Học thuyết kinh tế của Mác ra đời trong khoảng thời gian nào?
a. Đầu thế kỷ XX b. Đầu thế kỷ XIX
c. Giữa thế kỷ XIX d. Cuối thế kỷ XVIII

6. Phân phối theo lao động là :
a. Trả công bằng nhau cho những lao động ngang nhau trong điều kiện như nhau.
b. Phân phối theo tiền lương
c. a và b.

7. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong đoạn văn bản sau của Bác Hồ :
« ...(1)…là một … (2)…cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí phải giữ gìn sự…(1)...nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình » (Trích Di chúc của Bác Hồ)

a. (1) : Đoàn kết; (2) : tài sản
b. (1) : Yêu nước; (2) : truyền thống
c. (1) : Đoàn kết ; (2) : truyền thống
d. (1) : Dũng cảm hy sinh (2) : tài sản

8. Trong Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Quốc hội biểu quyết tán thành ngày 03/11/1946, ngoài chức vụ Chủ tịch Chính phủ, Bác Hồ kiêm giữ chức vụ gì?
a. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng b. Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
c. Bộ trưởng Bộ Tài chính. d. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

9. Đạo đức, theo Hồ Chí Minh, được xem xét trong những mối quan hệ nào ?

a. Đối với bản thân mình
b. Đối với người khác
c. Đối với công việc
d. Cả 3 mối quan hệ cơ bản trên.


10. Với tên Văn Ba, làm phụ bếp trên tàu Amiran Latutsơ Tơrêvin, Bác Hồ đã ghé qua những hải cảng của những nước nào trước khi đến cảng Mác xây của nước Pháp ngày 6/7/1911 ?

a. Singapore
b. Ceylan
c. Ai Cập
d. Cả 3 nước trên


11. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX (2007 – 2012) đề ra chỉ tiêu trong nhiệm kì sẽ tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề cho bao nhiêu đoàn viên, thanh niên?
a. 4 triệu b. 3 triệu c. 2,5 triệu d. 3,5 triệu

12. Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã vinh dự nhận được hình thức khen thưởng nào do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích xuất sắc trong 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện:
a. Huân chương Lao động hạng nhì b. Huân chương Độc lập hạng Nhất
c. Anh hùng Lao động d. Huân chương Lao động hạng Nhất

13. Vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam VINASAT-1, đã được phóng vào không gian vào thời gian nào?
a. 19/4/2008 b. 12/4/2008? c. 30/4/2008 d. 01/4/2008

14. Trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí nào sau đây là người giữ cương vị Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở độ tuổi trẻ nhất:
a. Nguyễn Văn Cừ b. Lê Hồng Phong c. Hà Huy Tập d. Trần Phú

15. Vấn đề chăm lo giáo dục cho đoàn viên, thanh niên được Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm. Trong Di chúc, Người đã căn dặn phải chăm lo giáo dục nội dung gì cho đoàn viên, thanh niên?

a. Đạo đức cách mạng
b. Cần, kiệm, liêm, chính
c. Học làm người
d. Rèn luyện nhân cáchB. CÂU HỎI TỰ LUẬN: (trả lời trên 1 mặt giấy, tối đa 1.500 chữ, nếu đánh máy sử dụng cỡ chữ 13, font Times New Roman)
Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, có đoạn: “Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình.”
Bạn hãy trình bày những suy nghĩ của mình về sự khẳng định của Đảng đối với vai trò, vị trí của thanh niên. Theo bạn, thanh niên phải làm gì để xứng đáng với niềm tin đó của Đảng và của nhân dân, thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với xã hội?

• Lưu ý:
- Bài dự thi ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, mã số sinh viên, lớp, khoa, trường, địa chỉ liên lạc nhanh nhất, điện thoại liên lạc. (theo mẫu)
- Nộp bài dự thi bằng 1 trong các cách sau: tại Văn phòng Đoàn trường bạn đang theo học; gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, ngoài bì thư ghi rõ bài dự thi “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần V – 2009, về địa chỉ Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh – Phòng A3 – Số 01, Phạm Ngọc Thạch - Quận 1; gửi qua thư điện tử đến địa chỉ tamnhinxuyentheky@hoisinhvien.vn.
- Hạn chót nhận bài dự thi là 17h00 ngày chủ nhật 05/4/2009. Các bài thi gửi qua đường bưu điện căn cứ vào dấu bưu điện, bài dự thi gửi qua thư điện tử căn cứ vào thời gian gửi.
- Ban tổ chức nhận bài dự thi từ các Đoàn trường chuyển về hạn chót 17g00 ngày thứ hai 07/4/2009.

BAN TỔ CHỨC HỘI THI

BÀI DỰ THI
HỘI THI OLYMPIC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC – LÊNIN
VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
“TẦM NHÌN XUYÊN THẾ KỶ” LẦN V – 2009
_____

Họ và tên :……………………………………………………………….. NTNS:………………….
Lớp : Khoa:…………………………….Mã số SV:
Trường :
Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………… Điện thoại: ……………..

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (đánh dấu x vào ô đáp án lựa chọn)

Câu
TL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a.
b.
c.
d.


B. PHẦN TỰ LUẬN:
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên