Đề cương ôn tập môn dung sai lắp ghép

vancong
Bình luận: 6Lượt xem: 6,842

vancong

Hết mình vì Ô hát!
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MON DSLG
CHƯƠNG 1: ĐỔI LẪN CHỨC NĂNG VÀ TIÊU CHUẨN HÓA

CÂU 1: Tính đổi lẫn của chi tiết máy là gì?
CÂU 2: Tại sao trong sản xuất phải đảm bảo tính đổi lẫn?
CHƯƠNG 2: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DSLG

CÂU 1: Môn học DSLG đề cập phương pháp nghiên cứu và định giá trị dung sai cho các thông số chức năng gì ?
CÂU 2: Thế nào là kích thước danh nghĩa: d, D?
CÂU 3: Thế nào là kích thước giới hạn?
CÂU 4: Sai lệch giới hạn trên của lỗ xác định bằng công thức nào?
CÂU 5: Công thức tính SLGH của trục?
CÂU 6: Công thức tính dung sai của lỗ?
CÂU 7: Các mối ghép sử dụng trong ngành cơ khí chế tạo máy phân thành mấy loại theo hình dạng bề mặt lắp ghép?
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên