Đảm bảo nhiệt độ hoạt động chất lỏng và độ nhớt phù hợp cho máy thủy lực

A
Bình luận: 0Lượt xem: 1,428

anhuy168

Tài xế O-H
Trong quá trình sử dụng các thiết bị thủy lực, công tác bảo hành, bảo dưỡng luôn là một yêu cầu quan trọng để đảm bảo cho máy có thể hoạt động trong trạng thái tốt nhất.Một trong những điều cần được quan tâm đó là duy trì nhiệt độ chất lỏng và độ nhớt trong giới hạn tối ưu . Điều này bao gồm:

1.Đề ra một nhiệt độ hoạt động chất lỏng và độ nhớt phù hợp với các điều kiện môi trường nơi máy hoạt động
2.Lựa chọn một loại dầu thủy lực bằng một lớp nhớt phù hợp và phụ gia gói.
3.Duy trì nhiệt độ chất lỏng và độ nhớt trong mức độ đề ra.

Để có căn cứ chính xác chúng ta cần bắt đầu xem xét các yếu tố như nhiệt độ môi trường xung quanh tối thiểu; nhiệt độ tối đa dự kiến điều hành, hiệu suất hệ thống, khả năng làm mát và nhiệt độ môi trường xung quanh, phạm vi độ nhớt cho phép và thành phần khác nhau trong một hệ thống.

Ví dụ, hãy xem xét một ứng dụng mà nhiệt độ môi trường xung quanh tối thiểu là 15 ° C. Nhiệt độ hoạt động tối đa là 75 ° C. Phạm vi độ nhớt tối ưu cho các thành phần của hệ thống là giữa 36 và 16 đơn vị centistoke. Và những gì được phép, phạm vi độ nhớt liên tục là giữa 1000 và 10 đơn vị centistoke.

Để duy trì độ nhớt trên mức tối thiểu, giá trị tối ưu của 16 đơn vị centistoke là ở 75°C,. Ở nhiệt độ bắt đầu từ 15 ° C, độ nhớt của dầu VG68 là 300 đơnvị centistoke , nằm trong giới hạn tối đa cho phép của 1000 đơn vị centistoke lúc khởi lên.

Nắm được độ nhớt dầu phù hợp, bước tiếp theo là xác định các khoản tương đương nhiệt độ chất lỏng của các giá trị độ nhớt tối ưu và cho phép đối với các thành phần của hệ thống.

Vẫn về ví dụ VG68 phạm vi độ nhớt tối ưu giữa 36 và 16 đơnvị centistoke sẽ đạt được với một phạm vi nhiệt độ chất lỏng từ 55 ° C và 78 ° C. Độ nhớt tối thiểu ở mức 25 đơn vị centistoke sẽ đạt được ở nhiệt độ 65 ° C. Giới hạn độ nhớt liên tục cho phép của năm 1000 và 10 đơnvị centistoke tương đương với nhiệt độ chất của 2 ° C và 95 ° C

Với một tiêu chuẩn ISO, VG68 sẽ có nhiệt độ hoạt động tối ưu là 65 ° C. Hiệu quả hoạt động tối đa sẽ đạt được bằng cách duy trì nhiệt độ chất lỏng trong khoảng 55 ° C đến 78 ° C. Và nếu điều kiện bắt đầu lạnh ở hoặc dưới 2 ° C dự kiến, nó sẽ là cần thiết để tránh thiệt hại cho các thành phần hệ thống. Nhiệt độ dầu liên tục trong phần nóng nhất của hệ thống, mà thường là trường hợp các loại bơm, không được vượt quá 95 ° C.

Tóm lại từ ví dụ trên chúng ta nên xác định các nhiệt độ chất lỏng và độ nhớt tương ứng và thường xuyên theo dõi, kiểm tra nhiệt độ để từ đó có những điều chỉnh cần thiết đảm bảo cho các thiết bị thủy lực hoạt động bình thường
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Chủ đề bác đang quan tâm

Bên trên