Cơ học Lý thuyết

khoadongluc
Bình luận: 1Lượt xem: 3,523

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên
Tiêu Đề : Cơ học Lý thuyết
Ngôn Ngữ: tiếng việt
Đinh Dạng: pdf
Dung Lượng : 2,64 MB

upload_2014-6-2_16-19-50.pngCơ học Lý thuyết là môn học mà sinh viên kỹ thuật buộc phải theo học, được xem là môn học cơ sở. Giáo trình Cơ học Lý thuyết xây dựng thành hệ thống các bài toán để giải các bài toán kỹ thuật, đảm bảo máy móc, thiết bị, nhà xưởng hoạt động tốt với chi phí thấp.
Giáo trình Cơ học Lý thuyết :
Chọn một trong các liên kết dưới để download tài liệu:

Nội dung:
Nội dung:
Chương 1: các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề của tĩnh học lý thuyết về mô men lực và ngẫu lực
Chương 2: lý thuyết về hệ lực
Chương 3: ma sát và bài toán cân bằng của vật khi có ma sát
Chương 4: trọng tâm của vật rắn
Chương 5: động học
Chương 6: chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay quanh một trục cố định của vật rắn
Chương 7: chuyển động tổng hợp của điểm
Chương 8: chuyển động song phẳng của vật rắn
Chương 9: chuyển động quay của vật rắn quanh một điểm cố định - chuyển động tổng quát của vật rắn
Chương 10: hợp chuyển động của vật rắn
Chương 11: các định luật của niu-tơn và ph-ơng trình vi phân chuyển động
Chương 12: các định lý tổng quát của động lực học
Chương 13: lý thuyết va chạm
Chương 14 - 16: các nguyên lý cơ học
 

kboy_king

Tài xế O-H
Tiêu Đề : Cơ học Lý thuyết
Ngôn Ngữ: tiếng việt
Đinh Dạng: pdf
Dung Lượng : 2,64 MB

View attachment 19875


Cơ học Lý thuyết là môn học mà sinh viên kỹ thuật buộc phải theo học, được xem là môn học cơ sở. Giáo trình Cơ học Lý thuyết xây dựng thành hệ thống các bài toán để giải các bài toán kỹ thuật, đảm bảo máy móc, thiết bị, nhà xưởng hoạt động tốt với chi phí thấp.
Giáo trình Cơ học Lý thuyết :
Chọn một trong các liên kết dưới để download tài liệu:

Nội dung:
Nội dung:
Chương 1: các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề của tĩnh học lý thuyết về mô men lực và ngẫu lực
Chương 2: lý thuyết về hệ lực
Chương 3: ma sát và bài toán cân bằng của vật khi có ma sát
Chương 4: trọng tâm của vật rắn
Chương 5: động học
Chương 6: chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay quanh một trục cố định của vật rắn
Chương 7: chuyển động tổng hợp của điểm
Chương 8: chuyển động song phẳng của vật rắn
Chương 9: chuyển động quay của vật rắn quanh một điểm cố định - chuyển động tổng quát của vật rắn
Chương 10: hợp chuyển động của vật rắn
Chương 11: các định luật của niu-tơn và ph-ơng trình vi phân chuyển động
Chương 12: các định lý tổng quát của động lực học
Chương 13: lý thuyết va chạm
Chương 14 - 16: các nguyên lý cơ học
Hic... xăng này bán giá cao quá... nhưng chót đổ rồi :((
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên