chuyển số bị giật

T
Bình luận: 7Lượt xem: 603

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Mà hỏng cái gì chứ chả lẽ hỏng cả hộp số, nếu phải thay hộp số mới thì làm thợ để làm mỗi công việc thay thôi à
- Thông tin thế, thì trả lời thế thôi. Làm thợ mà không kiểm tra được đã hỏi thì đúng là chỉ làm được mỗi việc thay dầu thôi. Chứ thay hộp số thì chưa đủ công lực
- Chỉ cần dám thay mà hết bệnh cũng đã nên nghiệp rồi đấy
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên