Cách Kiểm Tra Mã Lỗi Chẩn Đoán Trên Động Cơ Caterpillar

K
Bình luận: 0Lượt xem: 1,132

Kuntu1997

Tài xế O-H
CÁCH KIỂM TRA MÃ LỖI CHẨN ĐOÁN TRÊN ĐỘNG CƠ CATERPILLAR


Roadtec Milling Machines Are Equipped With Electronically Controlled Engines.

  • Máy trải nhựa đường được trang bị động cơ điều khiển điện tử.
These Engines Operate Smoother, Produce More Horse Power And Are More Fuel Efficient Than Their Predecessors.

  • Hoạt động của động cơ này mượt mà hơn, tạo ra nhiều công sức và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với động cơ tiền nhiệm.
Another Benefit Of An Electronically Controlled Engine Is The Ability To Diagnose Engine Malfunctions Through A System Of Fault Codes.

  • Một lợi ích khác của động cơ điều khiển điện tử là khả năng tự chẩn đoán hư hỏng của động cơ qua hệ thống các mã lỗi.
When A Catepillar Engine Experiences A Malfunction, There Will Be A Series Of Flashes By The Engine Diagnostic Lamp.

  • Khi một động cơ Caterpillar gặp một sự cố, sẽ có một loạt các nhấp nháy của đèn báo lỗi động cơ.
To Understand What Is Going On With The Engine, The Operator Or Technician Must Be Able To Interpret These Fault Codes When They Appear.

  • Để hiểu những gì đang xảy ra với động cơ, người vận hành hoặc kỹ thuật viên phải có khả năng giải thích những mã lỗi khi chúng xuất hiện.
Read The Following Explanations And Flash Code Chart When Engine Faults Occur.

Phần còn lại của thủ tục này, đây là đoạn trích từ tài liệu hoạt động của động cơ Caterpillar. Đọc phần giải thích sau đây và mã đèn nháy khi lỗi động cơ xảy ra.Hướng dẫn cách đọc đèn báo lỗi trên dòng Caterpillar

Troubleshooting with a Diagnostics Codes

Xử lý hư hỏng với một mã lỗi chẩn đoán

Flash Codes

Flash codes are used to represent diagnostic codes in the electronic system in order to alert the operator that a problem exists. The flash codes are a two digit number. A series of flashes represents the flash code on the diagnostic lamp


Mã đèn nháy

Mã đèn nháy được sử dụng để đại diện cho mã lỗi chẩn đoán trong hệ thống điều khiển điện tử để cảnh báo cho người vận hành biết rằng có một vấn đề đang tồn tại. Các mã đèn nháy là một số có hai chữ số. Một loạt các nhấp nháy đại diện cho mã đèn nháy trên đèn báo lỗi.

Example

Note: Flash Code 27 would flash on the diagnostic lamp in the following manner.

• Two short flashes
• Hesitation
• Seven short flashes

Note: Flash codes can represent more than one diagnostic code. Make a note of all of the diagnostic codes that are represented by a particular flash code.

After the diagnostic codes have been determined refer to Troubleshooting, "Table of Contents" in order to determine the page that represents the diagnostic code.


Ví dụ:

Lưu ý: Mã đèn nháy 27 sẽ nhấp nháy trên đèn báo lỗi theo cách sau đây:

• Hai nhấp nháy ngắn
• Dừng lại
• Bảy nhấp nháy ngắn.


Lưu ý: Mã đèn nháy có thể diễn tả cho nhiều hơn một mã lỗi. Hãy ghi các mã lỗi được diễn tả bởi một mã đèn nháy.

Sau khi các mã lỗi đã được xác định, hãy tham khảo cách xử lý mã lỗi, “Bảng mã lỗi” nhằm xác định các mô tả mã lỗi.

CATERPILLAR ENGINE FAULT CODE DIAGNOSTICSBẢNG MÃ LỖI TƯƠNG ỨNG VỚI ĐÈN NHÁY
01.PNG 02.PNG 033.PNG 04.PNG


Diagnostic Codes

Diagnostic codes are used by the electronic system in order to alert the operator that a problem exists. A diagnostic code also indicates the nature of the problem to the service technician.


Mã lỗi chẩn đoán

Mã lỗi chẩn đoán được sử dụng bởi các hệ thống điện tử để cảnh báo cho người vận hành biết rằng một vấn đề tồn tại. Một mã chẩn đoán chỉ ra bản chất của một vấn đề để các kỹ thuật viên sửa chữa.

Hy vọng với bài CÁCH KIỂM TRA MÃ LỖI CHẨN ĐOÁN TRÊN ĐỘNG CƠ CATERPILLAR. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi

Mọi chi tiết xin liên hệ :

  • Bộ phận CSKH phía Nam: 0913 92 75 79
  • Bộ phận CSKH phía Bắc: 0911 140 141
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên