các cụ cho em hỏi câu tiếng anh chuyên ngành với ạ

S
Bình luận: 2Lượt xem: 190

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
các cụ cho em hỏi câu tiếng anh chuyên ngành với ạ
Read the comments and match them to the suitable words below " sometime i think of a really great shape for the bonnet and the production guys tell me the metal can't be formed like that "
a. technical requirements
b. laws
c. recycling
d. production requirements
Bác cứ hỏi đi
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên