Biện pháp giảm tiếng ồn hệ thống thủy lực

A
Bình luận: 0Lượt xem: 919

anhuy168

Tài xế O-H
Không chỉ đối với Việt Nam mà ngay cả nhiều nước công nghiệp trê thế giới có qui định hạn chế mức độ tiếng ồn tại nơi làm việc. Mật độ sử dụng năng lượng cao tương ứng phát thải tiếng ồn cao của các thành phần thủy lực. Vì vậy hệ thống thủy lực công nghiệp thường là mục tiêu của những nỗ lực để giảm mức độ tiếng ồn tại nơi làm việc.
Nguồn chính của tiếng ồn trong hệ thống thủy lực là bơm: Nguyên nhân là do cấu trúc và tiếng ồn chất lỏng truyền qua vào hệ thống và bức xạ tiếng ồn trong không khí.

Các buồng bơm: Hoạt động trong một chu trình liên tục mở cửa để được lấp đầy (đầu vào), đóng cửa để ngăn chặn dòng chảy trở lại, mở cửa để trục xuất nội dung (đầu ra) và đóng cửa để ngăn chặn lại dòng chảy. Những dòng chảy riêng biệt nhưng chồng dẫn vì thế gây ra một chuỗi tương ứng của rung động áp lực. Những rung động tạo ra tiếng ồn tác động đến bơm, cũng khiến tất cả các thành phần khác rung động.

GIẢM TIẾNG ỒN CHẤT LỎNG
Trong khi tiếng ồn chất lỏng truyền qua do áp lực có thể được giảm thiểu thông qua thiết kế bơm thủy lực, nó không thể được loại bỏ hoàn toàn. Trong các hệ thống thủy lực lớn hay các ứng dụng tiếng ồn nhạy cảm, tiếng ồn chất lỏng truyền qua có thể được giảm thiểu bằng việc lắp đặt một bộ phận giảm thanh. Loại đơn giản của bộ phận giảm thanh được sử dụng trong các ứng dụng thiết bị thủy lực là bộ phận giảm thanh phản xạ, trong đó loại bỏ các sóng âm thanh bởi chồng một sóng âm thứ hai của biên độ và tần số tương tự ở một giai đoạn góc 180 độ.

GIẢM TIẾNG ỒN DO CẤU TRÚC
Tiếng ồn do cấu trúc được tạo ra bởi hàng loạt rung của các đơn vị điện (máy bơm thủy lực và động lực của nó) có thể được giảm thiểu thông qua việc loại bỏ các cầu âm thanh giữa các đơn vị điện,các đơn vị điện và van. Điều này thường được thực hiện thông qua việc sử dụng các kết nối linh hoạt tức là khối cao su gắn kết và ống linh hoạt , nhưng trong một số trường hợp nó là cần thiết để làm giảm sự truyền rung động tại các điểm cầu nối.

GIẢM TIẾNG ỒN TRONG KHÔNG KHÍ
Độ lớn của bức xạ tiếng ồn từ một đối tượng là tỷ lệ thuận với diện tích và tỉ lệ nghịch với khối lượng của nó. Giảm diện tích bề mặt của một vật thể hoặc làm tăng khối lượng của nó do đó có thể làm giảm bức xạ tiếng ồn của nó. Ví dụ, xây dựng các hồ chứa thủy lực từ tấm dày hơn (tăng khối lượng) sẽ làm giảm bức xạ tiếng ồn của nó.
Độ lớn của tiếng ồn trong không khí phát ra trực tiếp từ các máy bơm thủy lực có thể được giảm bằng cách gắn các máy bơm trong bể. Để đạt hiệu quả đầy đủ, có phải là một giải phóng mặt bằng là 0,5 mét, giữa các máy bơm và các bên của thiết bị và bố trí lắp đặt phải kết hợp tách giữa các đơn vị điện và tổng thể thiết bị để cách nhiệt chống ồn do cấu trúc. Tuy nhiên, nhược điểm lắp máy bơm thủy lực trong bể là nó hạn chế truy cập để bảo trì và điều chỉnh.

Có thê đóng gói, kiểm tra thiết bị nếu tiếng ồn không giảm sau khi áp dụng mọi biên pháp để đảm bảo máy hoạt động trong tình trạng tốt nhất
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên