Bài tập lớn lí thuyết ô tô - xe Kia Morning

lethithuyhien
Bình luận: 3Lượt xem: 194

lethithuyhien

Tài xế O-H
Mọi người cùng tham khảo ạ !
LỜI NÓI ĐẦ U........................................................................................................... ………..5
CHƯƠNG I. GIỚ I THIỆU NỘI DUNG CỦA BÀI TẬP LỚN .................................... ………..6
1. Các thông số cho trướ c. ......................................................................................... ………..6
2. Các thông số chon. ̣ .............................................................................................. ………..7
3. Các thông số tính toán. ........................................................................................ ………..7
CHƯƠNG II.XÂY DỰNG ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH TỐC ĐỘ NGOÀI CỦA ĐỘNG CƠ............8
1. Xác định trong lư ̣ ợng và sự phân bố trong ̣ lượng................................................. ………..8
1.1. Tro
ng lư ̣ ợng xe thiết kế. .................................................................................................8
1.2. Cho
̣
n lốp.........................................................................................................................8
2. Xây dựng đường đặc tính ngoài của động cơ....................................................... ………..8
2.1. Xác định công suất của động cơ theo điều kiện cản chuyển động. ..................................9
2.2. Xác định công suất cực đại của động cơ. ..........................................................................9
CHƯƠNG III. XÂY DỰNG ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH KÉO P-V.................................................13
1. Xác định tỉ số truyền lực chính .............................................................................. ………13
2. Tỉ số truyền cực đại = .......................................................................... ………13
3. Tính tỉ số truyền cực tiểu = ................................................................... ………14
4. Tỉ số truyền các tay số trung gian........................................................................... ………14
5. Vận tốc của từng tay số.......................................................................................... ………15
6. Lập đồ thị cân bằng lực kéo. .................................................................................. ………15
CHƯƠNG IV. XÂY DỰNG ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH CÔNG SUẤT ..........................................19
1. Phương trình cân bằng công suất......................................................................... ………19
CHƯƠNG V. XÂY DỰNG ĐỒ THỊ NHÂN TỐ ĐỘNG LỰC HỌC .............................. ………21
1. Đồ thị đặc tính động lực học .................................................................................. ………21
2 Khả năng tăng tốc của ô tô...................................................................................... ………23
3
2.1 Gia tốc ô tô ......................................................................................................................23
2.2. Lập đồ thị thời gian tăng tốc của ôtô...............................................................................26
KẾT LUẬN..................................................................................................................... ………29
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên