AutoCAD 2011 and AutoCAD LT 2011: No Experience Required

L
Bình luận: 2Lượt xem: 2,061

localhost

Tài xế O-H


Donnie Gladfelter, "AutoCAD 2011 and AutoCAD LT 2011: No Experience Required"
Sybex | 2010 | ISBN: 0470602163, 047090142X | 1008 pages | PDF | 19 MB

A step-by-step tutorial on AutoCAD and AutoCAD LT basics

AutoCAD is the leading drawing software, used by design and drafting professionals to create 2D and 3D technical drawings. This tutorial is aimed at AutoCAD novices and provides you with the essentials you need so you can acquire the necessary skills to work in AutoCAD and AutoCAD LT immediately.

You'll begin with the basics and gradually progress to more advanced topics and features, such as grouping, elevations, hatches, and using text in drawings. Concise explanations, focused examples, and step-by-step instructions round out this hands-on tutorial.

•Begins with the basics of AutoCAD and AutoCAD LT, the leading 2D and 3D drawing software
•Progresses to more advanced topics and skill sets and covers grouping, hatches, and text in drawings
•Introduces dimensioning, external references, layouts and printing, and using 3D Contains helpful examples and step-by-step instructions so you can get started using AutoCAD immediately
Featuring the most up-to-date techniques, tactics, industry standards, and methods, this tutorial will get you started using AutoCAD and AutoCAD LT right away.

Download
 

dtnhan08

Tài xế O-H
Việt nam chế tạo vệ tinh

TS (Hà Nội) - Ông Trần Mạnh Tuấn, phụ trách dự án chế tạo vệ tinh nhỏ (VTN) của Viện Khoa học - công nghệ VN, cho biết viện đã trình Chính phủ dự án chế tạo VTN từ sau năm 2010. Mục đích nhằm giám sát tài nguyên, môi trường, thiên tai... để chủ động các giải pháp phòng tránh.

Theo ông Tuấn, Viện Khoa học - công nghệ VN dự kiến sẽ chế tạo hai VTN, mỗi vệ tinh có trọng lượng khoảng 100kg và có thời gian sống trên quĩ đạo năm năm. Ông Tuấn cho rằng chế tạo VTN rất phù hợp với điều kiện kinh tế của VN và thuận tiện trong việc phóng lên quĩ đạo do VTN nằm ở quĩ đạo thấp, không phải đăng ký như khi phóng vệ tinh lớn lên quĩ đạo cao.

Do phải chi phí vào quá trình học hỏi kinh nghiệm nên kinh phí đầu tư chế tạo vệ tinh đầu tiên sẽ khoảng 20 triệu USD, còn vệ tinh thứ hai chỉ mất 10 triệu USD.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên