xupap chuẩn

  1. sonnghiem

    Mọi người giúp mình Cấu tạo của xupap chuẩn? sơ đồ phân phối khí trên động cơ thực?

    nêu Cấu tạo của xupap chuẩn? sơ đồ phân phối khí trên động cơ thực?
  2. Alo là xin chào

    Phân tích tìm hiểu hệ thống phân phối khí trên ô tô

    Nhiệm vụ của cơ cấu phối khí Điều khiển quá trình thay đổi môi chất công tác trong động cơ, nạp đầy hỗn hợp khí (động cơ xăng) hay không khí sạch (động cơ diezel) vào các xy lanh ở kỳ nạp và thải sạch khí cháy trong các xy lanh ra ngoài ở kỳ xả. Điều kiện làm việc: -...
Bên trên