xử lý khi đổ nhầm nhiên liệu

  1. YeuDauNhot

    Điều gì sẽ xảy ra khi đổ nhầm nhiên liệu cho xe?

    Việc bơm nhầm nhiên liệu giữa xăng và dầu xảy ra có thể do tính chủ quan, thiếu tập trung hoặc thiếu hiểu biết, hậu quả từ sự bất cẩn đó nặng hay nhẹ tùy thuộc cách xử lý và kiến thức của người lái xe. Mời các bác đọc bài viết sau được em tham khảo trên internet. Một vụ cháy xe do xử lý không...
Bên trên