xin việc ở garage

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Kinh nghiệm đi xin thực tập ở garage cho sinh viên

    Là sinh viên ô tô, bất kỳ ai cũng phải trải qua một giai đoạn gọi là Thực tập và Học nghề. Nhưng có nhiều bạn đi xin hoài hết garage này đến garage nọ nhưng vẫn không được nhận. Vậy nguyên nhân tại sao? Và làm sao để được nhận vào thực tập. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu lý do vì sao mà chủ...
Bên trên