xin sơ đồ điện santafe 2018

  1. H

    xin sơ đồ mạch điện+sơ đồ vị trí(location) của hyundai santafe 2018

    em đang làm con santafe 2018, tình hình là cái cửa cốp khoang hành lý em nhấn nút mở cốp không mở, và nhấn nút đóng cốp cũng chẳng đóng, test bằng máy chẩn đoán không ra lỗi. em đã thử tất cả các chế độ auto clock, cũng như auto unclock của tailgate( tức cửa khoang hành lý) cũng không thay đổi...
Bên trên