xetaiisuzu

  1. V

    Chọn Xe Tải Thời "Giá"

    Trong bối cảnh hiện nay, ở Việt Nam “GÍA’’ đang được sử dụng rộng rãi. “GIÁ” càng ngày càng tăng, trước 1 kg “GIÁ” được 1 lít dầu, giờ lên 1kg rưỡi “GIÁ” mới đổi được 1 lít dầu. Vật giá tăng mà hễ cứ có báo giá tăng cước vận chuyển là mấy ông bên sản xuất kêu gào. Các bác vận tải thì cứ vật vạ...
Bên trên