xe vào số giật

  1. T

    Hyundai i10 Lỗi Hộp Số? Sửa Chữa

    Các bác ai va rồi giúp em với...Hyundai I10 Lỗi Hộp Số xe vào số R bị giật,vào số D cũng bị giật,đi số tiến chỉ đi được một số 3...Em cảm ơn mọi người
Bên trên