xe thương mại

  1. L

    50 quốc gia bán xe thương mại nhiều nhất thế giới năm 2020

    Xin chia sẻ đến các bác dữ liệu 50 quốc gia bán xe thương mại nhiều nhất thế giới trong năm 2020. Hoa Kỳ là quốc gia đứng đầu về doanh số trên thế giới. Tính đến năm 2020, doanh số bán xe thương mại tại Hoa Kỳ là 11,1 triệu chiếc, chiếm 45,89% doanh số bán xe thương mại trên thế giới. 5 quốc...
  2. H

    HN_Hyundai Thành Công tuyển dụng ứng viên kinh nghiệm bán hàng xe khách, xe tải

    I. Mô Tả Công Việc: - Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Nghiên cứu sản phẩm - Số lượng: 01. - Nơi làm việc: Hà Nội 1. Phụ trách chung các hoạt động nghiên cứu thị trường xe thương mại, đánh giá sản phẩm, đánh giá đối thủ cạnh tranh 2. Triển khai các báo cáo theo dõi, đánh giá tình hình thị trường...
Bên trên