xe tải trung quốc 8 tấn

  1. N

    Xe tải Trung Quốc 8 tấn, “Tốt nhất”, Xe tải dongfeng 8 tấn nhập khẩu, B180 – TXT

    Xe tải Trung Quốc 8 tấn, “Tốt nhất”, Xe tải dongfeng 8 tấn nhập khẩu, B180 – TXT Xe tải 8 tấn “Tốt nhất”, Xe tải dongfeng trung quốc 8 tấn, B180 – TXT_B180 Xe tải trung quốc 8 tấn, xe tải dongfeng 8 tấn chạy trên khối nền ĐỘNG CƠ B180 - ISB180 50, máy dầu 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, có TULBO...
Bên trên