xe tải huyndai hd320

  1. bachcongphuoc

    [DA00004] Thiết kế lắp đặt cẩu tự hành và thùng hàng lên ô tô tải Huyndai HD320

    Đây là đồ án Thiết kế lắp đặt cẩu tự hành và thùng hành lên ô tô tải Huyndai HD320. Mọi người cần thì tải về tham khảo, dưới đây là file pdf.
Bên trên