xe cơ giới

  1. Thang_BVHP

    Hải Phòng: Bảo hiểm xe ô tô, xe cơ giới, tư vấn (free): chi phí bảo hiểm hợp lý, dịch vụ vượt trội

    Tham gia chương trình ‘’bảo hiểm ô tô’’ tại Bảo Việt Hải Phòng để an tâm chiếc xe của bạn được chăm sóc và bảo vệ đúng cách: Phạm vi bảo hiểm: 1. Gói TNDS bắt buộc (mức bảo vệ không thể thiếu) 2. Gói phổ thông (mức bảo vệ với chi phí phù hợp nhất) - Bảo hiểm vật chất xe: đảm bảo tài chính...
Bên trên