xây dựng chiến lược cho gara

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Cách xây dựng chiến lược ngắn hạn cụ thể cho anh em garage ô tô

    Vì có quá nhiều người inbox nên Đàm xin viết vài dòng này để gửi các bác. Đây là cách em đã làm kế hoạch phát triển cho các Garage bạn bè và đang mang lại hiệu quả tốt, em xin chia sẻ lại với anh em để anh em tự xây dựng tự triển khai. Anh em nào vướng mắc thì đừng ngần ngại nhắn tin hoặc viết...
Bên trên