wigo

  1. CTANGHI

    Lễ Tân Quầy Nước (6tr-8tr)

    Mô tả chi tiết công việc - Đón khách và tiếp nhận nhu cầu của khách hàng đến liên hệ với công ty. - Thực hiện việc pha chế, phục vụ trà nước cho khách hàng. - Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng khi cần thiết. - Báo cáo công việc theo yêu cầu. * Quyền lợi: - Nhân viên được Công ty hướng dẫn và đào...
Bên trên