vượt qua ngập nước

  1. TheHung93

    Làm thế nào để lái xe qua một chỗ ngập sâu hoặc lũ lụt

    Có thể rất nguy hiểm khi lái xe qua một vùng lũ. Dù bạn chạy một chiếc xe gầm cao đến đâu đi nữa thì một con đường khác an toàn hơn sẽ khả thi hơn là chạy qua vùng nước sâu đó. Nhưng sẽ có những lúc bạn bắt buộc phải đi qua những vùng ngập sâu như vậy. Lái xe qua vùng ngập sâu đòi hỏi chúng...
Bên trên